Twitter:

Wythnos Dau

Yn Dechrau: 23/10


Lawrlwytho adnoddau...

09.10.17 Wythnos 2, 16.10.17 Wythnos 1, 23.10.17 Wythnos 2, 30.10.17-03.11.17 Hanner Tymor 14 days ago.

Diwrnod Calon Lan

Fel rhan o ddiwrnod Calon Lan, Disgyblion Blwyddyn 11 yn hyfforddi disgyblion Blynyddoedd 7, 8 a 9 gyda chylchred pel-droed....

Llwyddiannau Pel-Rwyd

Llongyfarchiadau i'r canlynol sydd wedi cael eu dewis ar gyfer carfan pel-rwyd y Sir dan 16 Shauna Wincop, Freya Williams dan 14  Lara Watts, Nia Williams, Carys Minton...

Ethan Williams 6ed Ddosbarth - Gwobr Arweinydd Ifanc!

Enillodd Ethan Williams Gwobr Arweinydd Ifanc yng Ngwobrau Arwain Cymru. Gweler y linc isod am fwy o wybodaeth:   https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/276309-aelod-or-urdd-yn-ennill-gwobr-arweinydd-ifanc    ...

Gwobr Cyflawniad Cadarnhaol

 Llongyfarchiadau mawr i Ella Jones-Iles am ennill Gwobr Cyflawniad Cadarnhaol ym mis Gorffennaf.  Mae Ella yn parhau gyda'i astudiaethau yn Ysgol Gyfun Garth Olwg ac erbyn hyn  ym Mlwyddyn 12.  Da iawn!...

Llwyddiannau Pel-Rwyd

Llongyfarchiadau i Taylor Edwards, Olivia Leyshon, Carys Minton a Lara Watts o flwyddyn 9 sydd wedi cael eu dewis i garfan pel-rwyd Taf Elai ar gyfer treialon Sir Cymoedd Morgannwg.    Pob lwc!...

Canlyniadau TGAU 2017

Llongyfarchiadau  i'n disgyblion ar ganlyniadau rhagorol! Gweler adran llythyrau rhieni y wefan i weld y Datganiad i'r Wasg....

Canlyniadau Safon Uwch, Lefel A a BTEC

Er mwyn ddarllen Datganiad i'r Wasg gweler Rhieni a Llythyrau Rhieni os gwelwch yn dda. http://www.gartholwg.co.uk/cym/llythyraurhieni      ...

Pencampwyr y Gystadleuaeth Tenis Ysgol 2017

Llongyfarchiadau mawr i Miss Roberts a Callum Nicholls am ennill y gystadleuaeth tennis!   ...

Pencampwyr y Gystadleuaeth Tenis Ysgol 2017

Llongyfarchiadau mawr i Mr Hughes ac Olivia Holmes am ennill y gystadleuaeth tennis!    Llongyfarchiadau hefyd i Mr Davies a Sara John a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth....

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
14.06.17, 7:00pm Rownderi Blwyddyn 10 / Year 10   34   27   Bryn Celynnog
14.06.17, 4:00pm Rownderi Blwyddyn 7/8 / Years 7/8   12   4   Bryn Celynnog
24.05.17, 4:00pm Rownderi Blwyddyn 10   27   14   Ysgol Bro Edern
06.03.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 11 / Year 11   1   9   Bryn Celynnog
06.03.17, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 / Year 10    16   0   Bryn Celynnog
28.02.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   8   1   Ysgol Llanhari
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

 

 

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan.  Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau y mae ein staff ymroddgar yn eu darparu i’n disgyblion.  Yma hefyd cewch ddathlu gyda ni yn llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog.  Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial gyda gwên.

Ymhyfrydwn yn ein hetifeddiaeth gref ac arloesol ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod y winllan a roddwyd i’n gofal yn parhau i ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Diolch yn fawr am ymweld â’n gwefan.

 

Trystan Edwards

 

Prifathro