Twitter:

Wythnos Dau

Yn Dechrau: 22/01

Ionawr

25th
Noson Opsiynau Blwyddyn 11

Mawrth

1st
Noson Opsiynau Blwyddyn 9
15th
Noson Rieni Blwyddyn 9
29th
Noson Wobrwyo Blwyddyn 12/13

Ebrill

19th
Noson Rieni Blwyddyn 8

Gorffennaf

23rd
Diwrnod Hyfforddiant mewn Swydd - Dim ysgol i'r disgyblion

Lawrlwytho adnoddau...

22.01.18 Wythnos 2 (Hanner Tymor 19-23.02.18) 18 minutes ago.

Ymweliad y Cr Ysgol i Gatref Gofal Garth Olwg

Ymwelodd ein cor gyda'r Cartref Gofal heddiw i ganu carolau....

Pencampwriaethau Rhanbarthol Athletau Cymru Dan Do

Llongyfarchiadau i Alex Halliday, Blwyddyn 11 am ennill y ras 200m gydag amser o 23.77 eiliad.  Llongyfarchiadau hefyd i chwaer Alex, Anna, Blwyddyn 7 a ddaeth yn 7fed yn y ras 200m dan 13 gydag amser personol gorau o 30.16 eiliad! Da...

Taith Beic Aled Hughes ar gyfer Plant Mewn Angen

Galwodd Aled Hughes, Radio Cymru a Pudsey Bear heibio'r ysgol i ymweld â 'r disgyblion wrth iddo ddechrau ar eith daith seiclo 170 milltir dros Gymru ar gyfer Plant Mewn Angen.  Bydd Aled yn ymweld â 60 ysgol yn ystod ...

Callum Nicholls Blwyddyn 9 - Llwyddiant Criced

Llongyfarchiadau mawr i Callum Nicholls sydd wedi ennill gwobr Criced Cymru Chwaraewr y Flwyddyn 2017 o Dan 13! Am lwyddiant ardderchog. Dal ati Callum!...

Gwobrwyo Menywod mewn chwaraeon 2017

Yn dilyn eu llwyddiant arbennig yn yr UDA dros yr haf, mae tîm paracheer Cymru wedi eu henwebu yn seremoni wobrwyo'r Sunday Times heno. Mae'r noson yn dathlu menywod mewn chwaraeon. Mae'r sgwad yn cynnwys ein disgyblion Eliza ac Isabe...

Gwobrau Nuffield

Mae gwaith caled ymchwil Joe, Caitlin a Nyasha yn cael ei arddangos heno (23.10.17) yn noson dathlu Nuffield yn Techniquest.  ...

Diwrnod Calon Lan

Fel rhan o ddiwrnod Calon Lan, Disgyblion Blwyddyn 11 yn hyfforddi disgyblion Blynyddoedd 7, 8 a 9 gyda chylchred pel-droed....

Llwyddiannau Pel-Rwyd

Llongyfarchiadau i'r canlynol sydd wedi cael eu dewis ar gyfer carfan pel-rwyd y Sir dan 16 Shauna Wincop, Freya Williams dan 14  Lara Watts, Nia Williams, Carys Minton...

Ethan Williams 6ed Ddosbarth - Gwobr Arweinydd Ifanc!

Enillodd Ethan Williams Gwobr Arweinydd Ifanc yng Ngwobrau Arwain Cymru. Gweler y linc isod am fwy o wybodaeth:   https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/276309-aelod-or-urdd-yn-ennill-gwobr-arweinydd-ifanc    ...

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
14.06.17, 7:00pm Rownderi Blwyddyn 10 / Year 10   34   27   Bryn Celynnog
14.06.17, 4:00pm Rownderi Blwyddyn 7/8 / Years 7/8   12   4   Bryn Celynnog
24.05.17, 4:00pm Rownderi Blwyddyn 10   27   14   Ysgol Bro Edern
06.03.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 11 / Year 11   1   9   Bryn Celynnog
06.03.17, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 / Year 10    16   0   Bryn Celynnog
28.02.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   8   1   Ysgol Llanhari
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

 

 

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan.  Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau y mae ein staff ymroddgar yn eu darparu i’n disgyblion.  Yma hefyd cewch ddathlu gyda ni yn llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog.  Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial gyda gwên.

Ymhyfrydwn yn ein hetifeddiaeth gref ac arloesol ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod y winllan a roddwyd i’n gofal yn parhau i ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Diolch yn fawr am ymweld â’n gwefan.

 

Trystan Edwards

 

Prifathro