Twitter:

Wythnos Dau

Yn Dechrau: 27/02

Mawrth

2nd
Noson Opsiynau Blwyddyn 9
16th
Noson Rieni Blwyddyn 9
30th
Noson Rieni Blwyddyn 10

Ebrill

27th
Noson Tiwtoriaid Personol Blwyddyn 7

Lawrlwytho adnoddau...

27.02.17 Wythnos 2 5 days ago.

Pel-droed Merched Blwyddyn 8

Chwaraeodd Lara Watts, Carys Minton, Jenna Hill a Nia Williams mewn gem pel-droed i'r sir dros y penwythnos - llongyfarchiadau!  Roedd yn gem agos iawn! ...

Rygbi - Blwyddyn 7 - Pencampwyr Ysgolion Bontypridd!

Llongyfarchiadau i'n tim rygbi blwyddyn 7!...

Cystadleuaeth Rygbi 8 bob ochr - Ysgolion Pontypridd

Llongyfarchiadau mawr i'n tim Blwyddyn 8 a gyrhaeddodd y rownd derfynol y gystadleuaeth! ...

Rhys Britton - Llwyddiannau Beicio

Cystadlodd Rhys ar ran Prydain Fawr mewn cystadleuaeth Ryngwladol yn  Yr Iseldiroedd. Enillodd Rhys 3 cystadleuaeth a ddaeth yn 2il mewn 2 arall. Gweler uchod llun o Rhys yn ei git newydd....

Harri Wheeler-Sexton Blwyddyn 11 a Daniel John Blwyddyn 10

Llongyfarchiadau i Harri a Daniel a gystadlodd yng Nghystadlaethau Athletau Prydeinig yn Iwerddon ym mis Rhagfyr.  ...

Llwyddiannau Pel-droed

  Mae Carys Minton (Capten), Lara Watts, Nia Williams, Jenna Hill a Megan Bowen, Blwyddyn 8, wedi eu dewis i gynrychioli garfan pel-droed merched 2016/17 i Sir Morgannwg. Mae Carys a Lara hefyd wedi cael eu dewis ar gyfer y Ganolfan ...

Cystadleuaeth Pel-rwyd Cenedlaethol yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i'r disgyblion a gystadlodd yn y gystadleuaeth pêl-rwyd! Canlyniadau: Tîm Bl 8 - wedi ennill pob gem (8)  yn y gystadleuaeth ac yn Bencampwyr Cymru!   Tîm Bl 9/10 ennill dwy gêm yn ...

Lieu Thomas Blwyddyn 8

 Llongyfarchiadau mawr i Lieu a gystadlodd ym Mhencampwriaeth Trampolîn Ysgolion Cymru!...

Pencampwriaethau Athletau Dan Do Ysgolion Cymru

Enillodd Harri Wheeler Sexton y fedal arian ym Mhencampwriaeth Athletau Dan Do Ysgolion Cymru. Bydd Harri yn mynd ymlaen nawr i gynrychioli Cymru ar y 10fed o Ragfyr yn Iwerddon. Pob lwc Harri! ...

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
23.01.17, 5:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 11 / Year 11    14   11   Ysgol Cwm Rhymni
23.01.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 / Year 10    7   8   Ysgol Cwm Rhymni
17.01.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 9 / Year 9    16   8   Ysgol Gwindy Cwm Rhymni
17.01.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 / Year 10    11   14   Ysgol Gwindy Cwm Rhymni
17.01.17, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   1   6   Ysgol Gwindy Cwm Rhymni
17.01.17, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8   12   0   Ysgol Gwindy Cwm Rhymni
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

 

 

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan.  Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau y mae ein staff ymroddgar yn eu darparu i’n disgyblion.  Yma hefyd cewch ddathlu gyda ni yn llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog.  Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial gyda gwên.

Ymhyfrydwn yn ein hetifeddiaeth gref ac arloesol ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod y winllan a roddwyd i’n gofal yn parhau i ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Diolch yn fawr am ymweld â’n gwefan.

 

Trystan Edwards

 

Prifathro