Twitter:

Wythnos Dau

Yn Dechrau: 24/10

Tachwedd

17th
Noson Rieni Blwyddyn 7

Rhagfyr

1st
Noson Rieni Blwyddyn 12/13

Ionawr

12th
Noson Rieni Blwyddyn 8
26th
Noson Opsiynau Blwyddyn 11

Mawrth

2nd
Noson Opsiynau Blwyddyn 9
16th
Noson Rieni Blwyddyn 9
30th
Noson Rieni Blwyddyn 10

Ebrill

27th
Noson Tiwtoriaid Personol Blwyddyn 7

Lawrlwytho adnoddau...

43 days ago.

Cystadleuaeth Poster Bwrdd Iechyd Cwm Taf

Mae'r Adran Gelf wedi bod yn gweithio ar y cyd gyda Bwrdd Iechyd Cwm Taf i gynllunio posteri i osod o gwmpas yr ysbytai i atal pobl rhag ysmygu. Felly dechreuodd blwyddyn 7 ar y broses o gynllunio'r posteri trwy wneud ymchwil ar y we a trwy...

Megan Bowen Blwyddyn 7

Cystadlodd Megan yn y Pencampwriaethau Ewropeaidd CIKA yn Nulyn ar 8 Hydref.  Cystadlodd Megan yn y digwyddiad hwn gyda nifer o ddisgyblion eraill Garth Olwg.  Yn dilyn ôl rownd gyn derfynol yn erbyn Evani (disgybl arall yn ...

Llongyfarchiadau Niamh!

Cyhoeddwydd heddiw yn fyw ar Radio 1 bod Niamh Wedlake, Blwyddyn 10 wedi ennill gwobr 'Radio 1 Teen Award.' Nomineiddiwyd Niamh gan ei mam am iddi sefydlu dudalen ar y we i gynorthwyo pobl ifanc yn eu harddegau sy'n dioddef o salwch ddifrif...

Evani Evans Blwyddyn 7

Cystadlodd Evani yn y Pencampwriaethau Ewropeaidd CIKA yn Nulyn ar 8 Hydref.  Mae Evani wedi treulio'r 9 mis diwethaf yn hyfforddi 3-4 gwaith yr wythnos, ac weithiau ar benwythnosau ar gyfer y digwyddiad hwn. Cystadlodd Evani yn y digw...

Cwis Cyfeillion Garth Olwg

Diolch i bawb ddaeth i gefnogi cwis Cyfeillion Garth Olwg.  Roedd yn llwyddiant ysgubol ac yn llawn hwyl! Y tîm buddugol - Brenin Siôr!...

Sioe Ysgol High School Musical

Tocynnau nawr AR WERTH! Ffoniwch:  01443 670250 ...

Prif Swyddogion

Llongyfarchiadau i'r Prif Swyddogion newydd: Branwen Roberts, Daniel Thomas, Niamh Howells a Jac Smith ...

Seremoni Llwyddiant Cadarnhaol

Enillodd Daniel Townley Keogh wobr Disgybl y Flwyddyn, Blwyddyn 11, Ysgol Gyfun Garth Olwg ym mis Awst. Gwobrwywyd Daniel mewn seremoni a gynhaliwyd gan Rhondda Cynon Taf yn Llantrisant i ddathlu Llwyddiannau Cadarnhaol ieuenctid y sir. Yn...

Llwyddiannau Pel-rwyd

Mae Gwenno Iolo Davies wedi cael ei dewis ar gyfer carfan pêl-rwyd dan 17 i Gymru. Yn ogystal i hyn, mae Gwenno, Ela Jones Iles, Grace Postlethwaite a Shauna Wincop wedi cael eu dewis ar gyfer carfan pêl-rwyd dan 16  ...

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
05.10.16, 4:30pm Pêl-droed Merched Bl 7 ac 8 / Yr 7 and 8 Girls   6   0   Y Pant
21.09.16, 4:00pm Rygbi 6ed / 6th Form   41   12   Coleg Merthyr / Merthyr College
20.09.16, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8    8   8   Ysgol Gyfun Glantaf (2il dim Bl 9/2nd Yr 9 team)
20.09.16, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 9 Year 9   4   23   Ysgol Gyfun Glantaf
27.06.16, 3:30pm Rownderi Blwyddyn 9 / Year 9 Cartref/Home   12.5   6.5   Ysgol Cardinal Newman
27.06.16, 3:30pm Rownderi Blwyddyn 7 Year 7   6   7   Ysgol Cardinal Newman
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

 

 

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan.  Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau y mae ein staff ymroddgar yn eu darparu i’n disgyblion.  Yma hefyd cewch ddathlu gyda ni yn llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog.  Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial gyda gwên.

Ymhyfrydwn yn ein hetifeddiaeth gref ac arloesol ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod y winllan a roddwyd i’n gofal yn parhau i ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Diolch yn fawr am ymweld â’n gwefan.

 

Trystan Edwards

 

Prifathro