Twitter:

Wythnos Dau

Yn Dechrau: 20/04

Mai

4th
Gwyl y Banc - Ysgol ar gau
5th
Bl 7 Noson Rieni 3.30-5.30 Neuadd Chwaraeon
Bl 7-9 yn dechrau Profion Llythrennedd/Rhifedd
8th
Arholiadau TGAU yn dechrau
Bl 11 Seremoni Wobrwyo - Theatr Canolfan Dysgu Gydol Oes 1.00-3.00
11th
Arholiadau TAG/AS yn dechrau
22nd
Blwyddyn 13 - Seremoni Gadael - Theatr Canolfan Dysgu Gydol Oes 1.00-3.00

Mehefin

8th
Cyfarfod Cyfeillion Garth Olwg
10th
Arholiadau TGAU olaf
Noson Wybodaeth i Rieni -
17th
Blwyddyn 10 Arholiadau Mewnol yn Dechrau
23rd
Blwyddyn 10 Arholiadau Mewnol yn gorffen
24th
Arholiadau TAG/AS yn Gorffen
30th
Disgyblion Blwyddyn 6 yn Ymweld a
Noson Wybodaeth i Rieni Blwyddyn 6, 4.30-6.30, Theatr Canolfan Dysgu Gydol Oes

Gorffenaf

7th
Mabolgampau yn Stadiwm Leckwith
17th
Ysgol yn cau am 1.00
20th
Diwrnod DPP - Ysgol ar Gau i Ddisgyblion

Lawrlwytho adnoddau...

Gwyl y Banc: 04.05.15, Hanner Tymor: 25.05.15-29.05.15 4 days ago.

Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n gwefan

Rydym wedi gwrando ar eich adborth ac wedi gwneud rhai newidiadau i'n gwefan i'w gwneud yn haws i ddod o hyd i wybodaeth.

Rygbi - Canlyniadau Garth Olwg v Y Pant Blwyddyn 7

Garth Olwg 24 Ysgol y Pant 35 ...

Freya Williams - 7H - Llongyfarchiadau!

Mae Freya Williams, Blwyddyn 7 wedi cael ei dewis i ymuno a thîm Pêl Fasged Cymru o dan 16 a bydd yn cynrychioli Cymru yn y Cystadlaethau Ewropeaidd FIBA yn Andorra ym mis Gorffennaf. Da iawn Freya! ...

Canlyniad Cwpan Cymru Rownd Gynderfynol Blwyddyn 9

Garth Olwg 21 Brynteg 25   Yn anffodus ni enillwyd y gêm gynderfynol neithiwr.  Serch hynny, mae’r tîm  Blwyddyn 9 yn haeddu clod am eu llwyddiant yn cyrraedd y rownd gynderfynol ac am ei berfformiad y...

Parc Rosslyn 2015 Rygbi

Blwyddyn 8   Wedi ennill 3 gem yn erbyn Ysgol Campion, Wallingdon ac Ysgol Gadeiriol Llandaf er mwyn ennill y grŵp, yna gollwyd y gêm yn yr ail rownd yn erbyn Ysgol Abingdon.   Blwyddyn 11   Wedi cystadlu&rsq...

Cwpan Cymru Rownd Gynderfynol - Newid Mewn Lleoliad!

Noder os gwelwch yn dda!  Bydd gem rygbi cynderfynol Cwpan Cymru Blwyddyn 9 yn cael ei gynnal yng Nghlwb Rygbi Tondu heddiw am 2 o'r gloch (nid yng Nghlwb Llanharan fel y nodwyd yn wreiddiol)....

Taith i Fryste - Adran Celf Blwyddyn 10

Ymweliad Adran Celf Blwyddyn 10 i Fryste i weld gwaith Banksy. ...

Gwlad yr Ia

Dyma lun o'r athrawon a'r disgyblion yn Reykjavik. ...

Tim Pel-droed merched - Blynyddoedd 7 ac 8 - Taith Sir Gaerfyrddin

Taith timoedd pêl-droed y merched i Sir Gaerfyrddin, gemau yn erbyn Ysgol Bro Myrddin ac Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth.  Diwrnod llwyddiannus iawn i’r timau Blynyddoedd 7 ac 8. ...

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
24.03.15, 3:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   5   8   Glantaf
24.03.15, 3:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 Year 10   8   6   Glantaf
23.03.15, 9:00am Pêl-rwyd Blwyddyn 10 Year 10   16   4   Ysgol Bro Myrddin
23.03.15, 9:00am Pêl-rwyd Blwyddyn 8 Year 8   5   6   Ysgol Bro Myrddin
23.03.15, 9:00am Pêl-rwyd Blwyddyn 9 Year 9   12   7   Ysgol Bro Myrddin
23.03.15, 9:00am Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   4   0   Ysgol Bro Myrddin
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

Croeso i'n gwefan newydd!

Pleser yw’ch gwahodd i bori trwy’r tudalennau amrywiol a dysgu mwy am ein hysgol uchelgeisiol. Rydym yn ymfalchïo yn ein treftadaeth gref ac edrychwn ymlaen yn hyderus at ddyfodol disglair i’n disgyblion oll.

Gobeithiaf yn fawr y cewch yma flas ar holl fwrlwm yr ysgol a hefyd ymdeimlad o ethos gofalgar a hapus ein cymuned arbennig. Cewch ddarllen am amrywiaeth eang ein gweithgareddau allgyrsiol – o sglefrfyrddio i goginio, mae rhywbeth yma at ddant pawb!

Rydym wedi diweddaru ein gwefan yn ddiweddar er mwyn eich galluogi i dderbyn mwy o wybodaeth yn syth o'r hafan. Rydym hefyd yn diweddaru ein safle gyda chyhoeddiadau ysgol a gwybodaeth bwysig felly gwnewch yn siŵr eich bod ymweld â'r safle'n rheolaidd!