Twitter:

Wythnos Dau

Yn Dechrau: 26/03

Mawrth

28th
Noson Wobrwyo Blwyddyn 12/13

Ebrill

19th
Noson Rieni Blwyddyn 8

Gorffennaf

23rd
Diwrnod Hyfforddiant mewn Swydd - Dim ysgol i'r disgyblion

Lawrlwytho adnoddau...

26.3.18 - Wythnos 2. (Gwyliau'r Pasg - 30.3.18-13.4.18) 16 hours ago.

Seremoni Wobrwyo Flynyddol YEPS

Llongyfarchiadau mawr i Ebony Smith, Blwyddyn 9 am ennill y wobr 'Seren Ddisglair' yn Seremoni Wobrwyo Flynyddol YEPS!...

Cystadleuaeth Cyn Derfynol Rygbi Dewar Shield

Llongyfarchiadau i dîm Ysgolion Pontypridd am ennill yn erbyn Ysgolion Caerdydd neithiwr ym Mharc yr Arfau yn y rownd gyn derfynol Dewar Shield. Ymlaen i'r rownd derfynol yn stadiwm Principality! Chwaraewyr o Garth Olwg - Cole Morgan,...

Ysgol ar agor yfory - 19.3.18!

 Ysgol ar agor i bawb yfory. Cyngor i bawb wisgo esgidiau addas, a sicrhau bod cot addas gan y disgyblion oherwydd y tywydd oer. Diolch yn fawr. / School open to everyone tomorrow. Please wear suitable shoes and coat due to the ongoing...

Agoriad y Cae 3g Newydd!

Daeth y Cyfarwyddwr Addysg a'r Cynghorwyr Lleol i ddathlu agoriad cae 3g newydd yr ysgol!...

Gwobrau Tennis Cymru

Rydym yn hynod o falch i gyhoeddi mai Garth Olwg sydd wedi ennill Gwobr Addysgol y Flwyddyn.  Llongyfarchiadau i’r disgyblion a’r staff a diolch yn fawr iawn i Miss Kath Morgan am arwain y prosiect llwyddiannus hwn.  B...

Ymweliad y Cr Ysgol i Gatref Gofal Garth Olwg

Ymwelodd ein cor gyda'r Cartref Gofal heddiw i ganu carolau....

Pencampwriaethau Rhanbarthol Athletau Cymru Dan Do

Llongyfarchiadau i Alex Halliday, Blwyddyn 11 am ennill y ras 200m gydag amser o 23.77 eiliad.  Llongyfarchiadau hefyd i chwaer Alex, Anna, Blwyddyn 7 a ddaeth yn 7fed yn y ras 200m dan 13 gydag amser personol gorau o 30.16 eiliad! Da...

Taith Beic Aled Hughes ar gyfer Plant Mewn Angen

Galwodd Aled Hughes, Radio Cymru a Pudsey Bear heibio'r ysgol i ymweld â 'r disgyblion wrth iddo ddechrau ar eith daith seiclo 170 milltir dros Gymru ar gyfer Plant Mewn Angen.  Bydd Aled yn ymweld â 60 ysgol yn ystod ...

Callum Nicholls Blwyddyn 9 - Llwyddiant Criced

Llongyfarchiadau mawr i Callum Nicholls sydd wedi ennill gwobr Criced Cymru Chwaraewr y Flwyddyn 2017 o Dan 13! Am lwyddiant ardderchog. Dal ati Callum!...

Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
14.06.17, 7:00pm Rownderi Blwyddyn 10 / Year 10   34   27   Bryn Celynnog
14.06.17, 4:00pm Rownderi Blwyddyn 7/8 / Years 7/8   12   4   Bryn Celynnog
24.05.17, 4:00pm Rownderi Blwyddyn 10   27   14   Ysgol Bro Edern
06.03.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 11 / Year 11   1   9   Bryn Celynnog
06.03.17, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 / Year 10    16   0   Bryn Celynnog
28.02.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   8   1   Ysgol Llanhari
Campws Cymunedol Garth Olwg
Y Brif Ffordd
Pentre'r Eglwys, Pontypridd
CF38 1DX

Croeso i'n gwefan...

 

 

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan.  Mawr obeithiaf y cewch fwynhad o bori drwy ein gwefan lle cewch flas ar yr holl gyfleoedd a gweithgareddau y mae ein staff ymroddgar yn eu darparu i’n disgyblion.  Yma hefyd cewch ddathlu gyda ni yn llwyddiannau ein disgyblion gweithgar a thalentog.  Ymhyfrydwn yn ethos ofalgar yr Ysgol lle mae pwyslais ar les ein disgyblion yn sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd ac yn cyflawni eu potensial gyda gwên.

Ymhyfrydwn yn ein hetifeddiaeth gref ac arloesol ac mae holl aelodau presennol yr ysgol yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod y winllan a roddwyd i’n gofal yn parhau i ffynnu yn yr unfed ganrif ar hugain.

Diolch yn fawr am ymweld â’n gwefan.

 

Trystan Edwards

 

Prifathro