Twitter:

Lluniau diweddaraf

Chwaraeon a Chanlyniadau

Croeso i dudalen Chwaraeon a Chanlyniadau Ysgol Gyfun Garth Olwg.  Ar y dudalen hon gallwch weld gemau sydd ar y gweill, gwirio canlyniadau a darllen adroddiadau am gystadlaethau ym mhob camp.

 

 


September 2015
Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
22.09.15, 3:15pm        
22.09.15, 3:30pm        
22.09.15, 3:45pm        
22.09.15, 4:00pm        
23.09.15, 3:30pm Rygbi 6ed / 6th Form / Cartref / Home   15   10   Ysgol St Johns
29.09.15, 2:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 / Year 7 I ffwrdd / Away   8   0   Cardinal Newman
29.09.15, 2:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8 I ffwrdd/Away   12   0   Cardinal Newman
29.09.15, 3:30pm Rygbi Blwyddyn 7 year 7 I ffwrdd / Away   45   7   Cardinal Newman

October 2015
Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
06.10.15, 3:15pm Rygbi Blwyddyn 11 / Year 11   21   0   Hawthorn
12.10.15, 3:30pm Pêl-droed Blwyddyn 8 / Year 8 Cartref/Home   5   3   Ysgol Uwchradd Bedwas
14.10.15, 3:30pm Rygbi Tim Cyntaf / First Team Cartref / Home       Lewis Boys/Bechgyn Lewis
15.10.15, 3:30pm Rygbi Blwyddyn 9 / Year 9 Cartref/Home       Bryn Celynnog
15.10.15, 3:30pm Rygbi Blwyddyn 7 / Year 7 Cartref / Home       Bryn Celynnog
19.10.15, 3:30pm Rygbi Blwyddyn 11 / Year 11 I ffwrdd / Away       Llanhari
20.10.15, 3:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   9   0   Ysgol y Pant
20.10.15, 3:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   9   0   Ysgol y Pant
20.10.15, 3:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8    6   5   Ysgol y Pant
21.10.15, 3:30pm Rygbi Blwyddyn 10 Year 10   51   12   Ysgol Bryn Celynnog
21.10.15, 3:30pm Rygbi Blwyddyn 8 / Year 8    19   19   Ysgol Bryn Celynnog

November 2015
Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
03.11.15, 3:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   18   1   Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
03.11.15, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8    13   7   Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
03.11.15, 4:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 9 / Year 9   4   12   Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
04.11.15, 3:30pm Rygbi Tim Cyntaf / First Team Adref / Home       Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf
10.11.15, 3:30pm Pêl-rwyd Tim Dan 16/Team Under 16   12   8   Ysgol Gyfun Glantaf
10.11.15, 3:30pm Pêl-rwyd Tim Dan 18/Team Under 18   13   9   Ysgol Gyfun Glantaf
10.11.15, 3:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 Year 10   0   3   Ysgol Gyfun Glantaf
24.11.15, 3:00pm Rygbi Blwyddyn 7 / 8 i ffwrdd       Ysgol Hawthron
24.11.15, 3:00pm Pêl-rwyd Tim Dan 16/Team Under 16   29   6   Ysgol Uwchradd Caerdydd / Cardiff High School
24.11.15, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8    7   9   Ysgol Uwchradd Caerdydd / Cardiff High School
24.11.15, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   0   12   Ysgol Uwchradd Caerdydd Bl 8 / Cardiff High School Yr 8
25.11.15, 3:00pm Rygbi 6ed / 6th Form       Coleg Merthyr
25.11.15, 3:30pm Hoci Blwyddyn 7/8 Year 7/9   8   2   Cardinal Newman

December 2015
Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
01.12.15, 8:00am Gala Nofio'r Urdd Canolfan Hamdden Ynysawdre       
01.12.15, 3:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   4   2   Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
01.12.15, 3:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8    17   5   Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
01.12.15, 3:30pm Pêl-droed Blwyddyn 9 / Year 9    11   10   Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
01.12.15, 3:30pm Pêl-droed Blwyddyn 8 / Year 8 I ffwrdd/Away       Ysgol y Pant (Caeau Tonysguboriau/Talbot Green Fields)
02.12.15, 3:00pm Rygbi Blwyddyn 7   35   12   Llanhari
02.12.15, 3:30pm Pêl-droed Blwyddyn 7 Merched/ Year 7 Girls   1   0   Ysgol y Pant
02.12.15, 3:30pm Pêl-droed Blwyddyn 7/8 Merched/Year 7/8 Girls   3   1   Ysgol y Pant
02.12.15, 3:30pm Pêl-droed Blwyddyn 9/10 Merched/Years 9/10 Girls   3   1   Ysgol y Pant

January 2016
Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
06.01.16, 4:00pm Pêl-droed Blwyddyn 8 / Year 8    4   2   Tonypandy
12.01.16, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 / Year 7   13   0   St. Cennydd
12.01.16, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   8   0   St. Cennydd
12.01.16, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8    7   7   St. Cennydd
12.01.16, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 9 / Year 9    11   4   St. Cennydd
13.01.16, 3:30pm Pêl-droed Blwyddyn 7 Year 7 Girls/Merched   3   1   Bryncelynnog
13.01.16, 3:30pm Pêl-droed Blwyddyn 8 / Year 8 Merched/Girls   1   2   Bryncelynnog
13.01.16, 3:30pm Pêl-droed Blwyddyn 9 / Year 9 Merched/Girls   1   1   Bryncelynnog
26.01.16, 3:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   3   0   Cwm Rhymni
26.01.16, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8    6   3   Cwm Rhymni
26.01.16, 4:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 9 / Year 9    3   4   Cwm Rhymni
27.01.16, 3:30pm Pêl-droed Merched Blynyddoedd 7-10 / Years 7-10   7   1   Cardinal Newman

February 2016
Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
02.02.16, 3:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   9   0   Llanhari
02.02.16, 3:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8   4   4   Llanhari
02.02.16, 3:30pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 Year 10   10   15   Llanhari
10.02.16, 3:30pm Pêl-droed Merched Tim Garth   1   0   Ysgol Uwchradd Pontypridd
10.02.16, 4:00pm Pêl-droed Merched Tim Olwg   1   0   Ysgol Uwchradd Pontypridd
25.02.16, 4:00pm Hoci Blwyddyn 7 ac 8 - Year 7 and 8   5   0   Ysgol Cardinal Newman

March 2016
Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
22.03.16, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7a / Team Year 7a   11   0   Bro Morgannwg
22.03.16, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7b / Team year 7b   3   0   Bro Morgannwg
22.03.16, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8    16   4   Bro Morgannwg
22.03.16, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 9 / Year 9    8   12   Bro Morgannwg

June 2016
Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
27.06.16, 3:30pm Rownderi Blwyddyn 9 / Year 9 Cartref/Home   12.5   6.5   Ysgol Cardinal Newman
27.06.16, 3:30pm Rownderi Blwyddyn 7 Year 7   6   7   Ysgol Cardinal Newman

September 2016
Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
20.09.16, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8    8   8   Ysgol Gyfun Glantaf (2il dim Bl 9/2nd Yr 9 team)
20.09.16, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 9 Year 9   4   23   Ysgol Gyfun Glantaf
21.09.16, 4:00pm Rygbi 6ed / 6th Form   41   12   Coleg Merthyr / Merthyr College

October 2016
Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
05.10.16, 4:30pm Pêl-droed Merched Bl 7 ac 8 / Yr 7 and 8 Girls   6   0   Y Pant

November 2016
Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
01.11.16, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   9   0   Bryn Celynnog
01.11.16, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 9 / Year 9        Bryn Celynnog
16.11.16, 4:00pm Pêl-droed Blwyddyn 8 / Year 8 Merched / Girls   0   2   Bryn Celynnog
16.11.16, 4:45pm Pêl-droed Blwyddyn 9/10/11 Years 9/10/11 Merched / Girls   2   1   Bryn Celynnog
16.11.16, 5:15pm Pêl-droed Blwyddyn 7 Year 7 Merched / Girls   5   0   Bryn Celynnog

January 2017
Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
17.01.17, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   1   6   Ysgol Gwindy Cwm Rhymni
17.01.17, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8   12   0   Ysgol Gwindy Cwm Rhymni
17.01.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 9 / Year 9    16   8   Ysgol Gwindy Cwm Rhymni
17.01.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 / Year 10    11   14   Ysgol Gwindy Cwm Rhymni
23.01.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 / Year 10    7   8   Ysgol Cwm Rhymni
23.01.17, 5:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 11 / Year 11    14   11   Ysgol Cwm Rhymni

February 2017
Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
28.02.17, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 8 / Year 8    12   0   Ysgol Gyfun Llanhari
28.02.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 7 Year 7   8   1   Ysgol Llanhari

March 2017
Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
06.03.17, 4:00pm Pêl-rwyd Blwyddyn 10 / Year 10    16   0   Bryn Celynnog
06.03.17, 4:15pm Pêl-rwyd Blwyddyn 11 / Year 11   1   9   Bryn Celynnog

May 2017
Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
24.05.17, 4:00pm Rownderi Blwyddyn 10   27   14   Ysgol Bro Edern

June 2017
Dyddiad Chwaraeon Hafan   Sgôr   Ffwrdd Adroddiad
14.06.17, 4:00pm Rownderi Blwyddyn 7/8 / Years 7/8   12   4   Bryn Celynnog
14.06.17, 7:00pm Rownderi Blwyddyn 10 / Year 10   34   27   Bryn Celynnog