Twitter:

Lluniau diweddaraf

07.01.19 - Wythnos 2 - Hanner Tymor 25.02.19-01.03.19 31 days ago.

Calendr a Digwyddiadau

Cyfuniad o'r calendr, cyhoeddiadau diweddaraf a negesauon twitter. SubscribeTwitter

Ionawr

31.01.19

Noson Opsiynau Blwyddyn 11

Chwefror

14.02.19

Noson Rieni Blwyddyn 7

21.02.19

Noson Rieni Blwyddyn 12

Mawrth

07.03.19

Noson Opsiynau Blwyddyn 9

21.03.19

Noson Rieni Blwyddyn 9

Ebrill

11.04.19

Noson Wobrwyo Blwyddyn 12/13

Mehefin

28.06.19

Diwrnod Hyfforddiant mewn Swydd - Dim ysgol i'r disgyblion

Gorffennaf

22.07.19

Diwrnod Hyfforddiant mewn Swydd - Dim ysgol i'r disgyblion