Twitter:

Lluniau diweddaraf

Ein Treftadaeth

Dechreuodd Ysgol Gyfun Garth Olwg ei bywyd fel yr ysgol gyfun cyfrwng Cymraeg gyntaf yn Ne Cymru. Sefydlwyd Ysgol Rhydfelen yn 1962 yn Rhydyfelin, Pontypridd. Sefydlwyd yr ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg gyntaf yn y Rhyl, Gogledd Cymru yn 1956 - Ysgol Glan Clwyd. Agorwyd Ysgol Rhydfelen yn dilyn ymgyrch rhieni i sefydlu ysgol gyfun i ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ardaloedd Caerdydd a Phontypridd. Yn y flwyddyn gyntaf, 80 o ddisgyblion oedd ar gofrestr yr ysgol ac roedd nifer o bobl yn amau a fyddai’r ysgol yn lwyddiant.
 

Prifathro cyntaf Ysgol Gyfun Rhydfelen oedd Mr. Gwilym Humphreys. Fe’i anwyd yn Wallasey, Lloegr yn fab i weinidog Presbyteraidd a threuliodd ei flynyddoedd cynnar ym Mhentref Rhosllannerchrugog ger Wrecsam. Mae ei hunangofiant “Heyrn yn y Gwaed” yn adrodd hanes dyddiau cynnar Ysgol Gyfun Rhydfelen a’r gwaith o sicrhau bod yr ysgol yn cyrraedd y safonau academaidd uchaf posib.

 

Cartref yr Ysgol yn wreiddiol oedd mewn hen adeiladau o ddyddiau’r Rhyfel Mawr. Wrth i’r ysgol dyfu’n fwy poblogaidd roedd rhaid defnyddio ‘portocabins’ fel ystafelloedd dysgu. Erbyn 2006, nid oedd adeiladau’r ysgol o ansawdd addas a symudodd i’w chartref newydd ar safle Campws Garth Olwg ym Mhentre’r Eglwys. Yn 2007, dymchwelwyd yr hen safle.


Mae’r Ysgol yn rhan o Gampws Cymunedol Gartholwg sy’n cynnwys Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg, llyfrgell Pentre’r Eglwys, meithrinfa Garth Olwg, Canolfan Dysgu Gydol Oes Garth Olwg ac Ysgol Gyfun Garth Olwg.

 

 

Heddiw mae tua 850 disgybl ar y gofrestr yn cynnwys 154 yn y chweched dosbarth.
I oddeutu 95% o’r disgyblion, Saesneg yw iaith yr aelwyd.

Mae’r adeilad newydd yn cynnwys pump ‘bloc’ - Berthlwyd, Celyn, Drysgoed, Maendy a Pentwyn.

Pump Ysgol gynradd sy’n bwydo Ysgol Gyfun Garth Olwg:
• Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau (Beddau), 
• Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James (Pontypridd), 
• Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg (Church Village), 
• Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn, (Rhydyfelin)
• Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Sion Norton.(Pontypridd).

Mae rhai disgyblion hefyd yn dewis trosglwyddo o:
• Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaelod y Garth