Twitter:

Lluniau diweddaraf

Llythyrau Rhieni

 

Dyddiad
Gorffennaf, 2019 Cinio Nadolig
Gorffennaf, 2019 Cylchlythyr Rhieni - Gorffennaf 2019
Gorffennaf, 2019 Llythyr:  Diwedd Tymor yr Haf 2019
Gorffennaf, 2019 Llythyr:  Mabolgampau Ysgol 2019
Mai, 2019 Cylchlythyr Rhieni Mai 2019
Mai, 2019  Llythyr:  Gwisg Ysgol Medi 2019
Mai, 2019  Canllawiau Gwisg Ysgol Medi 2019
Mai, 2019  Cais am Grant Gwisg Ysgol
Ebrill, 2019 Llythyr:  Pasg 2019
Ebrill, 2019 Llythyr:  Gwisg Ysgol Ysgol 3-19 Medi
Ebrill, 2019 Ysgol 3-19 - Gwybodaeth Gwisg Ysgol Medi 2019
Chwefror, 2019 Llythyr:  Noson Rhieni a Myfyrwyr Blwyddyn 12
Chwefror, 2019 Llythyr:  Noson Opsiynau Blwyddyn 9
Chwefror, 2019 Llythyr:  Gwisg Ysgol Ysgol 3-19
Ionawr, 2019 Llythyr:  Gwisg Ysgol Ysgol 3-19 - Noson Agored
Ionawr, 2019 Llythyr:  Noson Opsiynau Blwyddyn 11
Rhagfyr, 2018 Bwletin Rhieni
Rhagfyr, 2018 Llythyr:  Cyfarfod Cynnydd Blwyddyn 10
Rhagfyr, 2018 Llythyr:  Diwedd Tymor y Nadolig 2018
Medi, 2018 Llythyr:  Cytundeb Ysgol-Cartref
Medi, 2018 Llythyr:  Cyfarfod Rhieni Myfyrwyr Blwyddyn 11
Medi, 2018 Llythyr:  Traffig ar Gampws Garth Olwg
Gorffennaf, 2018 Llythyr:  Diwedd Tymor yr Haf 2018
Gorffennaf, 2018 Llythyr:  Diwrnod Canlyniadau TGAU a BTEC Lefel 2
Gorffennaf, 2018 Llythyr:  Dyddiad Canlyniadau Safon Uwch, Uwch Gyfrannol a BTEC Lefel 3
Gorffennaf, 2018  Gwybodaeth:  Gwybodaeth am Drefn Grwpio Disgyblion yn ol eu Gallu
Gorffennaf, 2018 Llythyr:  Blwyddyn 11 Mabolgampau a Diwrnod Canlyniadau TGAU
Gorffennaf, 2018 Hysbysiad:  Cadw Plant yn Ddiogel
Gorffennaf, 2018 Llythyr:  School Comms
Gorffennaf, 2018 Hysbysiad:  Cadw Cymunedau Cymru'n Ddiogel o Amgylch Dwr
Gorffennaf, 2018 Llythyr:  Mabolgampau
Mehefin, 2018 Datganiad:  Penodiad Prifathro Ysgol 3-19
Mehefin, 2018 Llythyr:  Gwobr Efydd Cynhalwyr Ifanc
Mehefin, 2018 Llythyr:  Dychwelyd i'r 6ed Ddosbarth
Mehefin, 2018 Llythyr:  Wythnos Darpar 6ed
Mai, 2018 Privacy Notice
Mai, 2018 Llythyr:  Arholiadau Mewnol Haf 2018 Blynyddoedd 7-9
Mai, 2018 Llythyr:  Rownd Derfynol Cwpan Cymru Pel-Droed Merched 
Ebrill, 2018 Llythyr:  Cyfarfod Adolygu Cynnydd Blwyddyn 7
Ebrill, 2018 Llythyr:  Prisiau Prydau Bwyd Ysgol
Ebrill, 2018 Llythyr:  £ - Taliadau Ysgol
Mawrth, 2018 Llythyr:  Trefniadau Blwyddyn 10
Mawrth, 2018 Llythyr:  Blwyddyn 8 - Ffair Big Bang
Mawrth, 2018 Llythyr/Gwybodaeth:  Y Frech Goch yn Ne Nwyrain Cymru
Mawrth, 2018 Llythyr:  Hysbysiad Stadudol - Cynnig i Sefydlu Ysgol 'Pob Oed' (3-19 Oed) Newydd Ar Gampws Garth Olwg
Chwefror, 2018 Llythyr:  Noson Opsiynau Blwyddyn 9 - Newid Dyddiad
Chwefror, 2018 Llythyr:  Noson Opsiynau Blwyddyn 9
Ionawr, 2018 Llythyr:  Noson Opsiynau Blwyddyn 11
Ionawr, 2018 Llythyr:  Ethol Rhiant Lywodraethwr
Rhagfyr, 2017 Llythyr:  Diwedd Tymor y Nadolig 2017
Rhagfyr, 2017 Llythyr:  Prydau Ysgol am Ddim
Rhagfyr, 2017 Llythyr:  Ras Sion Corn Blynyddoedd 7-9
Tachwedd, 2017 Llythyr:  Noson Rieni Blwyddyn 12/13
Tachwedd, 2017 Gwybodaeth:  Allwedd Crynodeb o Gynnydd CA4
Tachwedd, 2017 Gwybodaeth:  Allwedd Crynodeb o Gynnydd CA3
Tachwedd, 2017 Llythyr:  Diwrnod Rhannu Gwybodaeth Blwyddyn 7 - 16.11.17
Hydref, 2017 Llythyr:  Pecyn Gwybodaeth Rhieni/Gwarchodwyr
Hydref, 2017 Llythyr:  Cynnig yr ALl ar gyfer Darpariaeth Addysg 3-19 oed yng Ngarth Olwg
Medi, 2017 Llythyr:  Lluniau Ysgol 14.09.17
Medi, 2017 Llythyr:  Blwyddyn 11 Clwb Mathemateg
Awst, 2017 Datganiad i'r Wasg:  Canlyniadau TGAU 2017
Awst, 2017 Llythyr:  Diwrnod Canlyniadau TGAU a BTEC L2 - 24.08.17
Awst, 2017 Datganiad i'r Wasg:  Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol
Awst, 2017 Llythyr:  Diwrnod Canlyniadau Safon Uwch, Uwch Gyfrannol a BTEC Lefel 3 - 17.8.17
Gorffennaf, 2017 Llythyr:  Dyddiadau Canlyniadau Arholiadau Allanol
Gorffennaf, 2017 Llythyr:  Diwedd Tymor yr Haf 2017
Gorffennaf, 2017 Llythyr:  Mabolgampau Ysgol
Mehefin, 2017 Llythyr:  Llythyr Disgyblion ar Gyfer Cynhadledd y 6ed
Mehefin, 2017 Llythyr:  Amserlen Gwaith Bl 12
Mai, 2017 Llythyr:  Gwisg Ysgol
 Mai, 2017  Llythyr:  Arholiadau Mewnol Blwyddyn 10
 Mai, 2017 Llythyr:  Arholiadau Mewnol Blynyddoedd 7-9 
Ebrill, 2017 Llythyr:  Arholiadau TGAU
Ebrill, 2017 Llythyr:  Taith Ysgol i Florida
Mawrth, 2017 Llythyr:  Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd Blynyddoedd 7, 8 a 9
Rhagfyr, 2016 Llythyr:  Diwedd Tymor y Nadolig
Tachwedd, 2016 Llythyr:  Noson Rieni Bl 12/13
Gorffennaf, 2016 Llythyr:  Mabolgampau Ysgol
Gorffennaf, 2016 Llythyr:  Rhiant Llywodraethwyr
Mehefin, 2016 Amserlen Arholiadau Llafar TGAU Cymraeg Bl 10
Mehefin, 2016 Arholiadau Mewnol Blynyddoedd 7-9
Mehefin, 2016 Llythyr:  Pel-droed - Cymru v Lloegr 16.06.16
Mai, 2016 Llythyr:  Newidiadau Man i Amseroedd Swyddogol yr Ysgol
Ebrill, 2016 Llythyr:  Lluniau Ysgol Blynyddoedd 7, 11 a 13
Ebrill, 2016 Llythyr:  Ffurflen Cais am Wyliau
Mawrth, 2016 Amserlen Arholiadau Blwyddyn 10
Mawrth, 2016 Llythyr:  Dyddiadau Pwysig Blwyddyn 10
Mawrth, 2016 Llythyr:  Profiad Gwaith
Mawrth, 2016 Profiad Gwaith - Ffurflen Hunan Leoliad
   
   
   

 Cliciwch yma am Llythyron wedi'u Harchifo

Cliciwch ar y link isod er mwyn lawrlwytho darllenydd PDF Adobe