Twitter:

Lluniau diweddaraf

Llythyrau Rhieni

 

Dyddiad
Chwefror, 2018 Llythyr:  Noson Opsiynau Blwyddyn 9
Ionawr, 2018 Llythyr:  Noson Opsiynau Blwyddyn 11
Ionawr, 2018 Llythyr:  Ethol Rhiant Lywodraethwr
Rhagfyr, 2017 Llythyr:  Diwedd Tymor y Nadolig 2017
Rhagfyr, 2017 Llythyr:  Prydau Ysgol am Ddim
Rhagfyr, 2017 Llythyr:  Ras Sion Corn Blynyddoedd 7-9
Tachwedd, 2017 Llythyr:  Noson Rieni Blwyddyn 12/13
Tachwedd, 2017 Gwybodaeth:  Allwedd Crynodeb o Gynnydd CA4
Tachwedd, 2017 Gwybodaeth:  Allwedd Crynodeb o Gynnydd CA3
Tachwedd, 2017 Llythyr:  Diwrnod Rhannu Gwybodaeth Blwyddyn 7 - 16.11.17
Hydref, 2017 Llythyr:  Pecyn Gwybodaeth Rhieni/Gwarchodwyr
Hydref, 2017 Llythyr:  Cynnig yr ALl ar gyfer Darpariaeth Addysg 3-19 oed yng Ngarth Olwg
Medi, 2017 Llythyr:  Lluniau Ysgol 14.09.17
Medi, 2017 Llythyr:  Blwyddyn 11 Clwb Mathemateg
Awst, 2017 Datganiad i'r Wasg:  Canlyniadau TGAU 2017
Awst, 2017 Llythyr:  Diwrnod Canlyniadau TGAU a BTEC L2 - 24.08.17
Awst, 2017 Datganiad i'r Wasg:  Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol
Awst, 2017 Llythyr:  Diwrnod Canlyniadau Safon Uwch, Uwch Gyfrannol a BTEC Lefel 3 - 17.8.17
Gorffennaf, 2017 Llythyr:  Dyddiadau Canlyniadau Arholiadau Allanol
Gorffennaf, 2017 Llythyr:  Diwedd Tymor yr Haf 2017
Gorffennaf, 2017 Llythyr:  Mabolgampau Ysgol
Mehefin, 2017 Llythyr:  Llythyr Disgyblion ar Gyfer Cynhadledd y 6ed
Mehefin, 2017 Llythyr:  Amserlen Gwaith Bl 12
Mai, 2017 Llythyr:  Gwisg Ysgol
 Mai, 2017  Llythyr:  Arholiadau Mewnol Blwyddyn 10
 Mai, 2017 Llythyr:  Arholiadau Mewnol Blynyddoedd 7-9 
Ebrill, 2017 Llythyr:  Arholiadau TGAU
Ebrill, 2017 Llythyr:  Taith Ysgol i Florida
Mawrth, 2017 Llythyr:  Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd Blynyddoedd 7, 8 a 9
Rhagfyr, 2016 Llythyr:  Diwedd Tymor y Nadolig
Tachwedd, 2016 Llythyr:  Noson Rieni Bl 12/13
Gorffennaf, 2016 Llythyr:  Mabolgampau Ysgol
Gorffennaf, 2016 Llythyr:  Rhiant Llywodraethwyr
Mehefin, 2016 Amserlen Arholiadau Llafar TGAU Cymraeg Bl 10
Mehefin, 2016 Arholiadau Mewnol Blynyddoedd 7-9
Mehefin, 2016 Llythyr:  Pel-droed - Cymru v Lloegr 16.06.16
Mai, 2016 Llythyr:  Newidiadau Man i Amseroedd Swyddogol yr Ysgol
Ebrill, 2016 Llythyr:  Lluniau Ysgol Blynyddoedd 7, 11 a 13
Ebrill, 2016 Llythyr:  Ffurflen Cais am Wyliau
Mawrth, 2016 Amserlen Arholiadau Blwyddyn 10
Mawrth, 2016 Llythyr:  Dyddiadau Pwysig Blwyddyn 10
Mawrth, 2016 Llythyr:  Profiad Gwaith
Mawrth, 2016 Profiad Gwaith - Ffurflen Hunan Leoliad
   
   
   

 Cliciwch yma am Llythyron wedi'u Harchifo

Cliciwch ar y link isod er mwyn lawrlwytho darllenydd PDF Adobe