Twitter:

Lluniau diweddaraf

Llywodraethwyr

 


 

Cynrychiolwyr yr AALl / LEA Representatives

   
 Mr. Ray Butler  
 2019  
   
 Y Cynghorydd Graham Stacey  
 2019  


Cyng. W. John David  
2017  
   
Cyng. Tony Handley  
2019  
   
Cyng. Beverley Channon  
2019  
   

Cynrychiolwyr y Rhieni / Parents' Representatives

Mrs Rhuanedd Richards  
2020  
   
Mr. Dafydd Davies  
2016  
   
Mr Louis Taylor  
 2017  
   
Mrs Helen John  
2020  
   
Mrs Ann Griffiths  
2020  
   
Mrs. Rebecca Villis  
2019  
   
   
   

Aelodau Cymunedol / Community Members

   
Mrs. Julie Barton  
 2020  
   
Mrs Sara Thomas  
2020  
   
Mr. Rhys Llewelyn  
2020  
   
Dr. John Pugh  
2017  
   
 Mrs Liz West  
 2019  

Aelodau Staff / Staff Members

   

Miss Caru Shanahan

 
2019  
   
Ms Ffion Porter  
2016  
   
Mrs. Amanda Jones  
2016  
   
Prifathro / Headteacher  
Mr Trystan Edwards  
   
Cadeirydd / Chair
Mrs Sara Thomas
 
Is-Gadeirydd / Vice Chair
 Mr Rhys Llewelyn
   
Clerc / Clerk  
Mrs Claire Thomas