Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

Criced!

03
Jul
Criced!

Llongyfarchiadau mawr i Callum Nicholls sydd wedi'i ddewis i gynrychioli De Orllewin Lloegr yn carfan dan 15 ar gyfer yr Ŵyl Bunbury. ...

Mwy o Fanylion

Gwisg Ysgol Ysgol 3-19 Medi 2019

10
Apr
Gwisg Ysgol Ysgol 3-19 Medi 2019

 Gweler isod linciau i wybodaeth mewn perthynas a'r wisg ysgol ar gyfer Medi 2019. Diolch http://www.gartholwg.cymru/login/uploaded/Llythyr%20Gwisg%20Uniform%20Letter.pdf http://www.gartholwg....

Mwy o Fanylion

Noson Opsiynau Blwyddyn 11 - 31.01.19

30
Jan
Noson Opsiynau Blwyddyn 11 - 31.01.19

Rydym wedi penderfynu gohirio Noson Opsiynau Blwyddyn 11 yfory.  Bydd y Noson Opsiynau'n cael ei gynnal ar nos Fercher, 6ed o Chwefror. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.  ...

Mwy o Fanylion

Sioe Teulu'r Addams

02
Oct
Sioe Teulu'r Addams

Tocynnau ar werth nawr! ...

Mwy o Fanylion

Prif Swyddogion

02
Oct
Prif Swyddogion

Llongyfarchiadau i Aneurin James ac Ella Jones-Iles ar gael eu hethol yn Brif Swyddogion! Llongyfarchiadau hefyd i Bethan Horscroft-Preest a Morgan Evans sydd yn Ddirprwy Brif Swyddogion....

Mwy o Fanylion

Jack Karadogan, Blwyddyn 10

19
Sep
Jack Karadogan, Blwyddyn 10

 Dewiswyd Jack i chwarae gyda Thim Pel-droed Cymru ar gyfer bechgyn a anwyd yn 2004.  Dyma gamp ardderchog!...

Mwy o Fanylion

Her Academi Morgan

12
Jun
Her Academi Morgan

Llongyfarchiadau Thomas ac Ella ar eu llwyddiant yn Her Academi Morgan yn y GwyddonLe yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed, ac i ddiolch iddynt am eu cyfraniad gwerthfawr i&rsquo...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Rygbi Cwpan y Gleision

22
May
Cystadleuaeth Rygbi Cwpan y Gleision

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Blwyddyn 7 oedd yn rhan o'r gystadleuaeth Cwpan y Gleision.  Enillodd dim Rygbi Pontypridd dan 12 y gystadleuaeth. Llongyfarchiadau hefyd i ddisgyblion Blwydd...

Mwy o Fanylion

Rownd Derfynol Cwpan Cymru - Pl-droed i Ferched o dan 15

14
May
Rownd Derfynol Cwpan Cymru - Pl-droed i Ferched o dan 15

Mae tîm pêl-droed merched dan 15 oed Ysgol Gyfun Garth Olwg wedi sicrhau buddugoliaeth wych yng ngêm derfynol Cwpan Ysgolion Cymru gafodd ei chynnal yng Nghroesoswallt ddydd Sadwrn (...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Agored Dartio Cymru

08
May
Cystadleuaeth Agored Dartio Cymru

Pob llwyddiant i Sion Russell, Blwyddyn 11 fydd yn cystadlu dros Gymru yng Nghystadleuaeth Agored Dartio yn Nhwrci ym mis Gorffennaf! ...

Mwy o Fanylion

Taliadau Ysgol

31
Mar
Taliadau Ysgol

Oherwydd amgylchiadau tu hwnt i’n rheolaeth mewn perthynas â’r Gorchymyn Banc Ysgol, nid ydym wedi gallu bancio unrhyw sieciau am dros gyfnod o fis.  Mae’r banc yn ym...

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau!

29
Mar
Llwyddiannau!

Llongyfarchiadau i dylan Griffiths, Blwyddyn 7 a ddaeth yn gyntaf yn ei grwp yng nghystadleuaeth Trampolinio Ysgolion Prydain ym Melfast! Pob lwc hefyd i Ethan Vaughan, Blwyddyn 10, a fydd yn cynrych...

Mwy o Fanylion

Pencampwriaethau Byd ICU

29
Mar
Pencampwriaethau Byd ICU

Dymuniadau gorau i Isabell Price, Blwyddyn 12 ac Eliza Price, Blwyddyn 10 sydd yn rhan o dîm Cymru a fydd yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Byd ICU a fydd yn cael ei gynnal yn yr Amerig dros...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Pel-droed Cwpan Cymru dan 15

29
Mar
Cystadleuaeth Pel-droed Cwpan Cymru  dan 15

Llongyfarchiadau mawr i ferched blynyddoedd 8, 9 a 10 am guro Ysgol Stanwell 4-2 yn rownd gyn-derfynol Cwpan Cymru o dan 15.  2 gol i Lara Watts, 1 i Eliza Collie ac 1 i Katie Harding. Bydd y ti...

Mwy o Fanylion

Seremoni Wobrwyo Flynyddol YEPS

23
Mar
Seremoni Wobrwyo Flynyddol YEPS

Llongyfarchiadau mawr i Ebony Smith, Blwyddyn 9 am ennill y wobr 'Seren Ddisglair' yn Seremoni Wobrwyo Flynyddol YEPS!...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Cyn Derfynol Rygbi Dewar Shield

22
Mar
Cystadleuaeth Cyn Derfynol Rygbi Dewar Shield

Llongyfarchiadau i dîm Ysgolion Pontypridd am ennill yn erbyn Ysgolion Caerdydd neithiwr ym Mharc yr Arfau yn y rownd gyn derfynol Dewar Shield. Ymlaen i'r rownd derfynol yn stadiwm Principality...

Mwy o Fanylion

Ysgol ar agor yfory - 19.3.18!

04
Mar
Ysgol ar agor yfory - 19.3.18!

 Ysgol ar agor i bawb yfory. Cyngor i bawb wisgo esgidiau addas, a sicrhau bod cot addas gan y disgyblion oherwydd y tywydd oer. Diolch yn fawr. / School open to everyone tomorrow. Please wear su...

Mwy o Fanylion

Agoriad y Cae 3g Newydd!

14
Feb
Agoriad y Cae 3g Newydd!

Daeth y Cyfarwyddwr Addysg a'r Cynghorwyr Lleol i ddathlu agoriad cae 3g newydd yr ysgol!...

Mwy o Fanylion

Gwobrau Tennis Cymru

02
Feb
Gwobrau Tennis Cymru

Rydym yn hynod o falch i gyhoeddi mai Garth Olwg sydd wedi ennill Gwobr Addysgol y Flwyddyn.  Llongyfarchiadau i’r disgyblion a’r staff a diolch yn fawr iawn i Miss Kath Morgan am arw...

Mwy o Fanylion

Ymweliad y Cr Ysgol i Gatref Gofal Garth Olwg

21
Dec
Ymweliad y Cr Ysgol i Gatref Gofal Garth Olwg

Ymwelodd ein cor gyda'r Cartref Gofal heddiw i ganu carolau....

Mwy o Fanylion

Pencampwriaethau Rhanbarthol Athletau Cymru Dan Do

04
Dec
Pencampwriaethau Rhanbarthol Athletau Cymru Dan Do

Llongyfarchiadau i Alex Halliday, Blwyddyn 11 am ennill y ras 200m gydag amser o 23.77 eiliad.  Llongyfarchiadau hefyd i chwaer Alex, Anna, Blwyddyn 7 a ddaeth yn 7fed yn y ras 200m dan 13 gydag ...

Mwy o Fanylion

Taith Beic Aled Hughes ar gyfer Plant Mewn Angen

14
Nov
Taith Beic Aled Hughes ar gyfer Plant Mewn Angen

Galwodd Aled Hughes, Radio Cymru a Pudsey Bear heibio'r ysgol i ymweld â 'r disgyblion wrth iddo ddechrau ar eith daith seiclo 170 milltir dros Gymru ar gyfer Plant Mewn Angen.  Bydd A...

Mwy o Fanylion

Callum Nicholls Blwyddyn 9 - Llwyddiant Criced

07
Nov
Callum Nicholls Blwyddyn 9 - Llwyddiant Criced

Llongyfarchiadau mawr i Callum Nicholls sydd wedi ennill gwobr Criced Cymru Chwaraewr y Flwyddyn 2017 o Dan 13! Am lwyddiant ardderchog. Dal ati Callum!...

Mwy o Fanylion

Gwobrwyo Menywod mewn chwaraeon 2017

26
Oct
Gwobrwyo Menywod mewn chwaraeon 2017

Yn dilyn eu llwyddiant arbennig yn yr UDA dros yr haf, mae tîm paracheer Cymru wedi eu henwebu yn seremoni wobrwyo'r Sunday Times heno. Mae'r noson yn dathlu menywod mewn chwaraeon. Mae'r sgwad ...

Mwy o Fanylion

Gwobrau Nuffield

23
Oct
Gwobrau Nuffield

Mae gwaith caled ymchwil Joe, Caitlin a Nyasha yn cael ei arddangos heno (23.10.17) yn noson dathlu Nuffield yn Techniquest.  ...

Mwy o Fanylion

Diwrnod Calon Lan

17
Oct
Diwrnod Calon Lan

Fel rhan o ddiwrnod Calon Lan, Disgyblion Blwyddyn 11 yn hyfforddi disgyblion Blynyddoedd 7, 8 a 9 gyda chylchred pel-droed....

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau Pel-Rwyd

25
Sep

Llongyfarchiadau i'r canlynol sydd wedi cael eu dewis ar gyfer carfan pel-rwyd y Sir dan 16 Shauna Wincop, Freya Williams dan 14  Lara Watts, Nia Williams, Carys Minton...

Mwy o Fanylion

Ethan Williams 6ed Ddosbarth - Gwobr Arweinydd Ifanc!

22
Sep
Ethan Williams 6ed Ddosbarth - Gwobr Arweinydd Ifanc!

Enillodd Ethan Williams Gwobr Arweinydd Ifanc yng Ngwobrau Arwain Cymru. Gweler y linc isod am fwy o wybodaeth:   https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/276309-aelod-or-urdd-yn-ennill-gwobr-ar...

Mwy o Fanylion

Gwobr Cyflawniad Cadarnhaol

15
Sep
Gwobr Cyflawniad Cadarnhaol

 Llongyfarchiadau mawr i Ella Jones-Iles am ennill Gwobr Cyflawniad Cadarnhaol ym mis Gorffennaf.  Mae Ella yn parhau gyda'i astudiaethau yn Ysgol Gyfun Garth Olwg ac erbyn hyn  ym Mlwy...

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau Pel-Rwyd

14
Sep

Llongyfarchiadau i Taylor Edwards, Olivia Leyshon, Carys Minton a Lara Watts o flwyddyn 9 sydd wedi cael eu dewis i garfan pel-rwyd Taf Elai ar gyfer treialon Sir Cymoedd Morgannwg.    P...

Mwy o Fanylion

Canlyniadau TGAU 2017

24
Aug
Canlyniadau TGAU 2017

Llongyfarchiadau  i'n disgyblion ar ganlyniadau rhagorol! Gweler adran llythyrau rhieni y wefan i weld y Datganiad i'r Wasg....

Mwy o Fanylion

Canlyniadau Safon Uwch, Lefel A a BTEC

17
Aug
Canlyniadau Safon Uwch, Lefel A a BTEC

Er mwyn ddarllen Datganiad i'r Wasg gweler Rhieni a Llythyrau Rhieni os gwelwch yn dda. http://www.gartholwg.co.uk/cym/llythyraurhieni      ...

Mwy o Fanylion

Pencampwyr y Gystadleuaeth Tenis Ysgol 2017

21
Jul
Pencampwyr y Gystadleuaeth Tenis Ysgol 2017

Llongyfarchiadau mawr i Miss Roberts a Callum Nicholls am ennill y gystadleuaeth tennis!   ...

Mwy o Fanylion

Pencampwyr y Gystadleuaeth Tenis Ysgol 2017

20
Jul
Pencampwyr y Gystadleuaeth Tenis Ysgol 2017

Llongyfarchiadau mawr i Mr Hughes ac Olivia Holmes am ennill y gystadleuaeth tennis!    Llongyfarchiadau hefyd i Mr Davies a Sara John a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth....

Mwy o Fanylion

Enillwyr y Gystadleuaeth Tenis Ysgol!

17
Jul
Enillwyr y Gystadleuaeth Tenis Ysgol!

...

Mwy o Fanylion

Llongyfarchiadau!

10
Jul
Llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau unwaith eto i Freya Willams a chafwyd ei ddewis i chwarae i dim pel-fasged Cymru o dan 23 yn erbyn Iwerddon!...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Athletau'r Urdd

07
Jul
Cystadleuaeth Athletau'r Urdd

Llongyfarchiadau I bawb wnaeth cystadlu yng nghystadleuaeth athletau'r URDD.     Llongyfarchiadau mawr iawn i fechgyn blwyddyn 10 wnaeth ennill cystadleuaeth Cymru'r URDD am yr ail dro!...

Mwy o Fanylion

Athletau

28
Jun

Mae Erin Murray, Blwyddyn 9 wedi cael ei dewis i gynrychioli Cymoedd Morgannwg yn y ras gyfnewid.  Pob lwc!...

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau Pel-Rwyd

28
Jun

Llongyfarchiadau mawr i Georgia Jenkins, Blwyddyn 12 sydd wedi cael ei ddewis i gynrychioli carfan pel-rwyd Cymru o dan 21.  Bydd yn teithio i Botswana i chwarae wythnos nesaf!  Pob lwc!&nbs...

Mwy o Fanylion

Gwyl Gerddorol RhCT

27
Jun
Gwyl Gerddorol RhCT

Llongyfarchiadau i nifer o ddisgyblion Bl 7-9 a wnaeth cymryd rhan yng Ngŵyl Gerddorol y Sir yn Theatr Parc a'r Dâr, Treorci! Fe wnaethon nhw berfformio yn arbennig o dda!...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Tenis yr Ysgol

22
Jun
Cystadleuaeth Tenis yr Ysgol

Mr Edwards a Hollie Notley yn chwarae yn erbyn Mr Rhodri Jones a Ceira Mantle....

Mwy o Fanylion

Tim Athletau Bl 7, 8 a 9

22
Jun
Tim Athletau Bl 7, 8 a 9

...

Mwy o Fanylion

Llongyarchiadau!

16
Jun
Llongyarchiadau!

Llongyfarchiadau mawr i dim pel-droed Blwyddyn 7 sydd wedi enill cystadleuaeth 6 pob ochr RhCT....

Mwy o Fanylion

Beca Jones Blwyddyn 9

14
Jun
Beca Jones Blwyddyn 9

Dyma llun o Beca Jones Bl. 9 gyda'i chap a cafodd trwy chwarae i dim 'Boys and Girls Club of Wales' yn erbyn Lloegr ar ddydd Sul, 28fed Mai. ...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Athletau Aberhonddu

12
Jun
Cystadleuaeth Athletau Aberhonddu

Llongyfarchiadau i'r disgyblion a gystadlodd yn y gystadleuaeth athletau yn Aberhonddu.  Dyma rhai o'r canlyniadau:   Clwydi - 4ydd - Lara Watts   100m  - 2il - Erin Murray &n...

Mwy o Fanylion

Freya Williams - Llwyddiannau Pel-Fasged

08
Jun
Freya Williams - Llwyddiannau Pel-Fasged

Dewiswyd Freya Williams, Blwyddyn 9 i gystadlu fel rhan o sgwad Pel-fasged Cymru Menywod Dan 16 a bydd yn mynychu Pencampwriaethau Ewropeaidd FIBA ​​eleni sy'n cael eu cynnal yn Gibraltar ...

Mwy o Fanylion

Eisteddfod

07
Jun
Eisteddfod

Diolch yn fawr iawn i disgyblion Blwyddyn 12 oedd yn cynorthwyo ar faes yr Eisteddfod!...

Mwy o Fanylion

Osian Gruffydd Eisteddfod

07
Jun
Osian Gruffydd Eisteddfod

Llongyfarchiadau mawr i Osian am gyfansoddi'r ffanfer i'r Eisteddfod eleni!...

Mwy o Fanylion

Ethan Williams Eisteddfod

07
Jun
Ethan Williams Eisteddfod

Llongyfarchiadau i Ethan Williams am enill y gwobrau 1af ac 2il yn y gystadleuaeth cyfansoddi ar gyfer Blynyddoedd 12 a 13. ...

Mwy o Fanylion

Aduniad Garth Olwg/Rhydfelen

23
May
Aduniad Garth Olwg/Rhydfelen

Aduniad cyn staff a disgyblion yn Stondin Clwstwr Garth Olwg yn yr Eisteddfod ar ddydd Gwener, 2il o Fehefin am 12.00. Croeso i bawb!...

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau Pel-Fasged

17
May
Llwyddiannau Pel-Fasged

Llongyfarchiadau i Dewi Hobbs a Dylan Williams, Blwyddyn 8 sydd wedi cael eu dewis i gynrychioli Cymru mewn tim pel-fasged dan 14....

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau Pel-Rwyd

17
May
Llwyddiannau Pel-Rwyd

Llongyfarchiadau mawr i nifer o'n disgyblion Blwyddyn 8 sy'n rhan o dim pel-rwyd Llanilltud Faerdref sydd erbyn hyn ym mhencampwyr dan 13 Cymru....

Mwy o Fanylion

Oedfa Eisteddfod yr Urdd

09
May
Oedfa Eisteddfod yr Urdd

...

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau Rygbi - Matthew Iles ac Aneurin James Bl 11

05
May
Llwyddiannau Rygbi - Matthew Iles ac Aneurin James Bl 11

Llongyfarchiadau mawr i Matthew Iles ac Aneurin James a gafodd eu dewis i gynrychioli dim rygbi dan 16 Cymru.  ...

Mwy o Fanylion

Llongyarchiadau!

05
May
Llongyarchiadau!

Llongyfarchiadau mawr i Isabell Price, Blwyddyn 11 ac Eliza Price, Blwyddyn 9 a oedd yn rhan o dîm Cymru sydd erbyn hyn yn Pencampwyr Byd ar ol ennill y wobr aur ar gyfer 'Unified Team Free...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Athletau Cymru

28
Mar
Cystadleuaeth Athletau Cymru

Llongyfarchiadau mawr i Mabon Rhys, Blwyddyn 7 a ddaeth yn 3ydd yn y ras 600 metr....

Mwy o Fanylion

Gruff Lloyd Llwyddiannau Rygbi

13
Mar
Gruff Lloyd Llwyddiannau Rygbi

Llongyfarchiadau mawr i Gruff Lloyd a gafodd ei ddewis i chwarae i dim datblygol hyn y Gleision yn erbyn 'London Scottish' yng nghystadleuaeth cwpan Prydain ac Iwerddon.      ...

Mwy o Fanylion

Pel-rwyd - Gwenno Iolo Davies

10
Mar
Pel-rwyd - Gwenno Iolo Davies

Llongyfarchiadau mawr i Gwenno Iolo Davies sydd wedi ei ddewis i fod yn Gapten i dîm pel-rwyd Cymru dan 17....

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau Rygbi! Gruff Lloyd Blwyddyn 13

06
Mar
Llwyddiannau Rygbi!  Gruff Lloyd Blwyddyn 13

Llongyfarchiadau i Gruff Lloyd, blwyddyn 13 a gafodd ei dewis i chwarae rygbi i garfan tim 1af Clwb Rygbi Pontypridd dros y penwythnos.  Da iawn Gruff!...

Mwy o Fanylion

Harri Wheeler-Sexton Blwyddyn 11 Llwyddiannau Athletau

06
Mar
Harri Wheeler-Sexton Blwyddyn 11 Llwyddiannau Athletau

Cystadlodd Harri Wheeler Sexton yng nghystadleuaeth ryngwladol ar ran Cymru.  Cystadlodd yn y naid hir a neidiodd 6.34 metr.  Dewiswyd Harri i fod yn rhan o’r dim ac erbyn hyn Harri y...

Mwy o Fanylion

Pel-droed Merched Blwyddyn 8

16
Jan
Pel-droed Merched Blwyddyn 8

Chwaraeodd Lara Watts, Carys Minton, Jenna Hill a Nia Williams mewn gem pel-droed i'r sir dros y penwythnos - llongyfarchiadau!  Roedd yn gem agos iawn! ...

Mwy o Fanylion

Rygbi - Blwyddyn 7 - Pencampwyr Ysgolion Bontypridd!

16
Jan
Rygbi - Blwyddyn 7 - Pencampwyr Ysgolion Bontypridd!

Llongyfarchiadau i'n tim rygbi blwyddyn 7!...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Rygbi 8 bob ochr - Ysgolion Pontypridd

16
Jan
Cystadleuaeth Rygbi 8 bob ochr - Ysgolion Pontypridd

Llongyfarchiadau mawr i'n tim Blwyddyn 8 a gyrhaeddodd y rownd derfynol y gystadleuaeth! ...

Mwy o Fanylion

Rhys Britton - Llwyddiannau Beicio

11
Jan
Rhys Britton - Llwyddiannau Beicio

Cystadlodd Rhys ar ran Prydain Fawr mewn cystadleuaeth Ryngwladol yn  Yr Iseldiroedd. Enillodd Rhys 3 cystadleuaeth a ddaeth yn 2il mewn 2 arall. Gweler uchod llun o Rhys yn ei git newydd....

Mwy o Fanylion

Harri Wheeler-Sexton Blwyddyn 11 a Daniel John Blwyddyn 10

03
Jan
Harri Wheeler-Sexton Blwyddyn 11 a Daniel John Blwyddyn 10

Llongyfarchiadau i Harri a Daniel a gystadlodd yng Nghystadlaethau Athletau Prydeinig yn Iwerddon ym mis Rhagfyr.  ...

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau Pel-droed

12
Dec
Llwyddiannau Pel-droed

  Mae Carys Minton (Capten), Lara Watts, Nia Williams, Jenna Hill a Megan Bowen, Blwyddyn 8, wedi eu dewis i gynrychioli garfan pel-droed merched 2016/17 i Sir Morgannwg. Mae Carys a Lara hefyd...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Pel-rwyd Cenedlaethol yr Urdd

28
Nov
Cystadleuaeth Pel-rwyd Cenedlaethol yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i'r disgyblion a gystadlodd yn y gystadleuaeth pêl-rwyd! Canlyniadau: Tîm Bl 8 - wedi ennill pob gem (8)  yn y gystadleuaeth ac yn Bencampwyr Cymru!   T&...

Mwy o Fanylion

Lieu Thomas Blwyddyn 8

23
Nov
Lieu Thomas Blwyddyn 8

 Llongyfarchiadau mawr i Lieu a gystadlodd ym Mhencampwriaeth Trampolîn Ysgolion Cymru!...

Mwy o Fanylion

Pencampwriaethau Athletau Dan Do Ysgolion Cymru

07
Nov
Pencampwriaethau Athletau Dan Do Ysgolion Cymru

Enillodd Harri Wheeler Sexton y fedal arian ym Mhencampwriaeth Athletau Dan Do Ysgolion Cymru. Bydd Harri yn mynd ymlaen nawr i gynrychioli Cymru ar y 10fed o Ragfyr yn Iwerddon. Pob lwc Harri! ...

Mwy o Fanylion

Holiadur i Rieni/Cynhalwyr

03
Nov

Os ydych chi’n rhiant/cynhaliwr, neu’n disgwyl babi, hoffwn ni gael gwybod eich barn am y ddarpariaeth gofal plant yn RhCT, hyd yn oed os nad ydych chi’n manteisio arno.   Byd...

Mwy o Fanylion

Cynrychiolwr Rhiant Lywodraethwr

31
Oct

Llongyfarchiadau i Mr Dafydd Iolo Davies  a fydd unwaith eto yn eich cynrychioli chi fel Rhiant Lywodraethwr ar Gorff Llywodraethol Ysgol Gyfun Garth Olwg. Diolch yn fawr iawn i chi am eich...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Poster Bwrdd Iechyd Cwm Taf

20
Oct
Cystadleuaeth Poster Bwrdd Iechyd Cwm Taf

Mae'r Adran Gelf wedi bod yn gweithio ar y cyd gyda Bwrdd Iechyd Cwm Taf i gynllunio posteri i osod o gwmpas yr ysbytai i atal pobl rhag ysmygu. Felly dechreuodd blwyddyn 7 ar y broses o gynllunio'r p...

Mwy o Fanylion

Megan Bowen Blwyddyn 7

20
Oct
Megan Bowen Blwyddyn 7

Cystadlodd Megan yn y Pencampwriaethau Ewropeaidd CIKA yn Nulyn ar 8 Hydref.  Cystadlodd Megan yn y digwyddiad hwn gyda nifer o ddisgyblion eraill Garth Olwg.  Yn dilyn ôl rownd gyn de...

Mwy o Fanylion

Llongyfarchiadau Niamh!

18
Oct
Llongyfarchiadau Niamh!

Cyhoeddwydd heddiw yn fyw ar Radio 1 bod Niamh Wedlake, Blwyddyn 10 wedi ennill gwobr 'Radio 1 Teen Award.' Nomineiddiwyd Niamh gan ei mam am iddi sefydlu dudalen ar y we i gynorthwyo pobl ifanc yn eu...

Mwy o Fanylion

Evani Evans Blwyddyn 7

13
Oct
Evani Evans Blwyddyn 7

Cystadlodd Evani yn y Pencampwriaethau Ewropeaidd CIKA yn Nulyn ar 8 Hydref.  Mae Evani wedi treulio'r 9 mis diwethaf yn hyfforddi 3-4 gwaith yr wythnos, ac weithiau ar benwythnosau ar gyfer y di...

Mwy o Fanylion

Cwis Cyfeillion Garth Olwg

06
Oct
Cwis Cyfeillion Garth Olwg

Diolch i bawb ddaeth i gefnogi cwis Cyfeillion Garth Olwg.  Roedd yn llwyddiant ysgubol ac yn llawn hwyl! Y tîm buddugol - Brenin Siôr!...

Mwy o Fanylion

Sioe Ysgol High School Musical

06
Oct
Sioe Ysgol High School Musical

Tocynnau nawr AR WERTH! Ffoniwch:  01443 670250 ...

Mwy o Fanylion

Prif Swyddogion

29
Sep
Prif Swyddogion

Llongyfarchiadau i'r Prif Swyddogion newydd: Branwen Roberts, Daniel Thomas, Niamh Howells a Jac Smith ...

Mwy o Fanylion

Seremoni Llwyddiant Cadarnhaol

27
Sep
Seremoni Llwyddiant Cadarnhaol

Enillodd Daniel Townley Keogh wobr Disgybl y Flwyddyn, Blwyddyn 11, Ysgol Gyfun Garth Olwg ym mis Awst. Gwobrwywyd Daniel mewn seremoni a gynhaliwyd gan Rhondda Cynon Taf yn Llantrisant i ddathlu Llwy...

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau Pel-rwyd

15
Sep

Mae Gwenno Iolo Davies wedi cael ei dewis ar gyfer carfan pêl-rwyd dan 17 i Gymru. Yn ogystal i hyn, mae Gwenno, Ela Jones Iles, Grace Postlethwaite a Shauna Wincop wedi cael eu dewis ar gyfer ...

Mwy o Fanylion

Cynrychiolwyr Rhiant Lywodraethwyr

01
Sep

Llongyfarchiadau i Mrs Rhuanedd Richards, Mrs Helen John a Mrs Ann Griffiths a fydd yn eich cynrychioli chi fel Rhiant Lywodraethwr ar Gorff Llywodraethol Ysgol Gyfun Garth Olwg.  Diolch yn fawr...

Mwy o Fanylion

Canlyniadau TGAU gorau erioed - Blwyddyn 11 yn cynnal safonau uchel!

25
Aug
Canlyniadau TGAU gorau erioed - Blwyddyn 11 yn cynnal safonau uchel!

Rydym yn estyn llongyfarchiadau arbennig i’n ymgweiswyr TGAU a BTEC Lefel 2 ar eu canlyniadau a diolch i rieni a staff am eu cymorth wrth gynorthwyo’r disgyblion i gyrraedd set o ganlyniad...

Mwy o Fanylion

Blwyddyn 13 yn camu ymlaen dan wenu!

18
Aug

Hoffai Ysgol Gyfun Garth Olwg llongyfarch ein hymgeiswyr Safon Uwch a diolch i rieni a staff am y gefnogaeth, gwaith caled ac ymroddiad wrth gynorthwyo’r myfyrwyr i gyrraedd set ardderchog o gan...

Mwy o Fanylion

Blwyddyn 12 dechrau da i gyrsiau Safon Uwch

18
Aug

Roedd bron hanner yr holl raddau sgoriwyd gan fyfyrwyr Uwch Gyfrannol o safon A-C. Ymysg ein cyflawnwyr uchel, mae Iwan Cavil, Gruffydd Lloyd, Robbie Mears, Jac Smith, Tom Swayne a Daniel Thomas yn ha...

Mwy o Fanylion

Mabolgampau Ysgol 2016

14
Jul
Mabolgampau Ysgol 2016

Pwyntiau a safleodd 1af Owain - 477 pwynt 2il Iolo - 421 pwynt 3ydd Hywel - 404 points 4ydd Llywelyn - 346 pwynt 5ed Gruffydd - 333 pwynt 6ed Dafydd - 308 pwynt   Pencampwyr Ysgol 2016 B...

Mwy o Fanylion

Thomas Stevens, Blwyddyn 9

12
Jul
Thomas Stevens, Blwyddyn 9

Bydd Thomas Stevens, Blwyddyn 9 yn treulio wythnos yn ystod gwyliau’r Haf yn Florida gyda Chanolfan Gôl-geidwad Pêl-droed.  Bydd Thomas yn teithio i Orlando a bydd yn hyffordd...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth y Spelling Bee Ffrangeg

11
Jul
Cystadleuaeth y Spelling Bee Ffrangeg

Llongyfarchiadau mawr i Seren Collier ac Annwylun Pike o flwyddyn 7 a fu’n cynrychioli’r ysgol yn rownd derfynol genedlaethol y Spelling Bee Ffrangeg yn Aberystwyth.  Trefnwyd y gysta...

Mwy o Fanylion

Gwisg Ysgol y Chweched

08
Jul
Gwisg Ysgol y Chweched

 Mae cyfnod cyffrous yn dechrau i aelodau’r Chweched Dosbarth o fis Medi mlaen. Er mwyn cyfleu rôl a statws bwysig y Chweched dosbarth mae angen cyfleu delwedd broffesiynol, aeddfed. ...

Mwy o Fanylion

Taith Blwyddyn 10 i Sir Benfro 1-3.7.16

23
Jun
Taith Blwyddyn 10 i Sir Benfro 1-3.7.16

Byddwn yn gadael yr ysgol erbyn 8.45 ar fore Gwener y 1af o Orffennaf ac yn dychwelyd ar brynhawn dydd Sul. Ni fydd yr ysgol ar agor felly byddwn yn dychwelyd i’r maes parcio yn y pentref. Rhai...

Mwy o Fanylion

Gostyngiad - Gwisg Ysgol - Footprint Promotional Products Ltd

13
Jun
Gostyngiad - Gwisg Ysgol - Footprint Promotional Products Ltd

Gwisg Ysgol - Mae Footprint Promotional Products Ltd (Merlin Sports) yn cynnig gostyngiad o 10% ar wisg ysgol  - nodwch y rhif FBFPPL2016 i dderbyn y gostyngiad cyn 19eg o Orffennaf 2...

Mwy o Fanylion

Cystadlaethau Athletau Morgannwg

10
Jun
Cystadlaethau Athletau Morgannwg

...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Pl-droed - Cwpan Ysgolion Rhondda a Phontypridd

06
May
Cystadleuaeth Pl-droed - Cwpan Ysgolion Rhondda a Phontypridd

Enillodd tîm pêl-droed Blwyddyn 11 y gystadleuaeth Cwpan Ysgolion Rhondda a Phontypridd yn erbyn Ysgol Gymunedol Sir y Porth.  Y sgôr derfynol oedd Garth Olwg 2 Ysgol Gymunedol ...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Athletau'r Sir - Aberhonddu

28
Apr

Gweler isod y canlyniadau: Clwydi               Clara Nuthall               1af Naid Uchel       Ellie Stonehewer...

Mwy o Fanylion

Holly Huggins Blwyddyn 11 - Cystadleuaeth Ranbarthol Rhwyfo

27
Apr
Holly Huggins Blwyddyn 11 - Cystadleuaeth Ranbarthol Rhwyfo

Cystadlodd Holly Huggins fel rhan o dîm rhwyfo Cymru yng nghystadleuaeth ranbarthol rhwyfo yn Nottingham. Cyrhaeddodd y tîm y rownd derfynol a daeth y dim yn 5ed. ...

Mwy o Fanylion

At Sylw Rhieni Blwyddyn 7 yn unig - Micro:Bit BBC

22
Apr
At Sylw Rhieni Blwyddyn 7 yn unig - Micro:Bit BBC

Mae eich plentyn chi ymysg miliwn o blant Blwyddyn 7 ysgolion Cymru sy'n derbyn cyfrifiaduron bach, fel rhan o gynllun y BBC, i annog pobl ifanc i fod yn greadigol gyda thechnoleg. Mae'r BBC Micro:Bi...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr - Ysgolion Pontypridd

18
Apr
Cystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr - Ysgolion Pontypridd

Llongyfarchiadau i dîm rygbi Blwyddyn 7 a 9 roedd wedi  cystadlu yn y gystadleuaeth 7 pob ochr Ysgolion Pontypridd. Chwaraeodd y ddau dîm yn arbennig o dda gyda dîm blwyddyn 7 y...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Pl-droed Cwpan Ysgolion Rhondda a Pontypridd - Blwyddyn 11

15
Apr
Cystadleuaeth Pl-droed Cwpan Ysgolion Rhondda a Pontypridd - Blwyddyn 11

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed Blwyddyn 11 sydd trwyddo i'r rownd derfynol ar ôl ennill y gêm gyn derfynol yn erbyn y Ddraenen Wen 4 - 1!   Pob lwc i'r tim ar gyfer y ...

Mwy o Fanylion

Llwyddiant Cystadleuaeth Cynllun Beirianneg Addysg Cymru

12
Apr
Llwyddiant Cystadleuaeth Cynllun Beirianneg Addysg Cymru

Llongyfarchiadau i dîm buddugol Garth Olwg 1! Ar y 24ain o Fawrth cafodd gwaith un o dimau Ffiseg Garth Olwg ei gwobrwyo gyda siec £500 am “Cymhwysiad mwyaf effeithiol o Dechnoleg G...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Prydeinig Traws Gwlad SIAB - Daniel John

24
Mar
Cystadleuaeth Prydeinig Traws Gwlad SIAB - Daniel John

Cystadlodd Daniel John , Blwyddyn 9 yng nghystadleuaeth SIAB traws gwlad yn cynrychioli Cymru yng Nghaeredin.  Daeth Daniel yn 18fed yn y ras a daeth tim Cymru yn ail....

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Rygbi yr Urdd 7 bob ochr Dan 13

24
Mar
Cystadleuaeth Rygbi yr Urdd 7 bob ochr Dan 13

Cyrhaeddodd ein dim dan 13 y rowndiau derfynol yng nghystadleuaeth 7 bob ochr yr Urdd ar ddydd Mercher, 23 Mawrth yn Llanelli....

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Rygbi yr Urdd 7 bob ochr Dan 15

24
Mar
Cystadleuaeth Rygbi yr Urdd 7 bob ochr Dan 15

Cyrhaeddodd ein dim dan 15 y rowndiau derfynol yng nghystadleuaeth 7 bob ochr yr Urdd ar ddydd Mercher, 23 Mawrth yn Llanelli....

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Rygbi yr Urdd 7 bob ochr Dan 18

24
Mar
Cystadleuaeth Rygbi yr Urdd 7 bob ochr Dan 18

Cyrhaeddodd ein dim dan 18 y rownd gyn derfynol yng nghystadleuaeth 7 bob ochr yr Urdd ar ddydd Mercher, 23 Mawrth yn Llanelli. ...

Mwy o Fanylion

Tim Peake - Llun gan cyn ddisgybl Garth Olwg Jess Angus

21
Mar
Tim Peake - Llun gan cyn ddisgybl Garth Olwg Jess Angus

Fe beintiodd cyn disgybl Jess Angus llun o Tim Peake a'i rhoi ar drydar ato.  Gweler isod  ymateb Tim Peake o'r gofod i Jess!      Trydar...

Mwy o Fanylion

Cameron Keatley Blwyddyn 11, Cynhadledd ar gyfer gwaith ieuenctid Cymru

18
Mar
Cameron Keatley  Blwyddyn 11, Cynhadledd ar gyfer gwaith ieuenctid Cymru

 Gwahoddwyd Cameron Keatley i siarad mewn cynhadledd i sôn am gwaith ieuenctid Cymru o flaen 200 o bobl i drafod y gwahaniaeth mae’r ddarpariaeth YEPS wedi’i gwneud iddo fe.&nbs...

Mwy o Fanylion

Tim Rygbi'r 6ed

16
Mar
Tim Rygbi'r 6ed

Dyma lun o dîm rygbi 1af yr ysgol gyda chwmni Ecole sydd wedi noddi cit y tîm eleni.   Mae’r tîm yn cystadlu heddiw yng nghystadleuaeth Parc Rosslyn sef cystadleuaeth ry...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Pl-rwyd Dan 16 wedi ei drefnu gan Academi Ddinas Caerdydd

14
Mar
Cystadleuaeth Pl-rwyd Dan 16 wedi ei drefnu gan Academi Ddinas Caerdydd

Dyma lun o’r dim pêl-rwyd fuddugol dan 16. Enillodd tîm Garth Olwg y twrnamaint yng Nghaerdydd ar ddydd Gwener, 11.3.16, sgôr y gêm derfynol oedd Garth Olwg 9 a Llanh...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Terfynol NDP Twmblo Cymru

08
Mar
Cystadleuaeth Terfynol NDP Twmblo Cymru

Cystadlodd Isabell Price , Blwyddyn 10 ac Eliza Price , Blwyddyn 8 yn y rowndiau terfynol NDP Twmblo Cymru yng Nghaerdydd ar ddydd Sul, 3ydd o Fawrth.   Daeth Eliza yn 5ed yng Nghymru a daeth Is...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr

07
Mar
Cystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr

Enillodd tîm rygbi Blwyddyn 10 y darian ar gyfer cystadleuaeth 7 bob ochr ysgolion Pontypridd.  ...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Athletaidd Dan Do Cymru - Daniel John Blwyddyn 9

23
Feb
Cystadleuaeth Athletaidd Dan Do Cymru - Daniel John Blwyddyn 9

Enillodd Daniel John y ras 300 metr yng nghystadleuaeth Athletaidd dan do  Cymru. Llongyfarchiadau mawr i Daniel.  ...

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau Pel-rwyd

10
Feb
Llwyddiannau Pel-rwyd

Llongyfarchiadau i Georgia Jenkins ac Emily Poole sydd wedi cael eu dewis i gynrychioli Cymru yn chwarae pêl-rwyd yn Gibraltar ym mis Mawrth.  Llongyfarchiadau hefyd i Gwenno Iolo Davies ...

Mwy o Fanylion

Neges i'r Rhieni

08
Feb

Yn dilyn gwyntoedd cryfion heddiw, roedd yna berygl o ddifrod i’r adeilad. Yn sgîl hyn bu trafodaethau gyda’r Gwasanaeth Tân er mwyn asesu’r risg. Er mwyn sicrhau di...

Mwy o Fanylion

Freya Williams, Blwyddyn 8 - Mwy o Lwyddiannau Pel-Fasged!

07
Feb
Freya Williams, Blwyddyn 8 - Mwy o Lwyddiannau Pel-Fasged!

Mae Freya Williams wedi cael ei ddewis i chwarae i dîm Pêl-fasged Merched o dan 16 yn y Bencampwriaethau Ewropeaidd FIBA a fydd yn cael eu cynnal yn Andorra ym mis Gorffennaf.  Llongy...

Mwy o Fanylion

Gala Nofio Cenedlaethol yr Urdd

26
Jan
Gala Nofio Cenedlaethol yr Urdd

Cystadlodd rhai disgyblion yng Ngala Nofio Cenedlaethol yr Urdd lle cawsant llwyddiant ysgubol.  Gweler isod canlyniadau: Broga 100m i Fechgyn Blwyddyn 9 a 10 - Gwobr Arian James Hobbs Bl 9&nbs...

Mwy o Fanylion

Sgwad Sgwennu

22
Jan
Sgwad Sgwennu

Yn ddiweddar, ymunom ni â’r Sgwad Sgwennu.  Mae’r Sgwad Sgwennu yn creu profiadau newydd ac yn dosbarthu cyfleodd i ddatblygu ein sgiliau.  Mae’r clwb yn cwrdd pob py...

Mwy o Fanylion

Ymweliad i Brifysgol De Cymru

22
Jan
Ymweliad i Brifysgol De Cymru

Cefais i a 9 disgybl arall o flwyddyn 9 y cyfle i fynd i brifysgol De Cymru. Roedd yn gyfle hynod o dda ac yn fythgofiadwy. Wrth gyrraedd yno eisteddodd ein hysgol ni ac ysgolion eraill mewn ystafell ...

Mwy o Fanylion

Ymweliad gan Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru

20
Jan
Ymweliad gan Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru

Adroddiad gan Branwen Roberts, Blwyddyn 12 Bore dydd Mawrth y pedwerydd ar bymtheg o Ionawr, ymwelodd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood â’r ysgol.  Cafodd y chweched cyfan sesiwn ...

Mwy o Fanylion

Freya Williams - 7H - Llwyddiannau Pel-Fasged!

19
Jan
Freya Williams - 7H - Llwyddiannau Pel-Fasged!

Mae Freya wedi ei benodi i fod yn Gapten y dim pel fasged Cymru o dan 14 oed.  Mae'r garfan yn mynd i gystadlu mewn twrnament ym Malta ym mis Ebrill. Llongyfarchiadau Freya a phob lwc!  ...

Mwy o Fanylion

Gala Nofio'r Urdd

04
Dec
Gala Nofio'r Urdd

Dyma lun o'r disgyblion a gystadlodd yng Ngala Nofio'r Urdd.  Enillwyd 17 ras gwahanol ac maent trwyddo i'r gystadleuaeth Genedlaethol ym mis Ionawr.   Da iawn a phob lwc i'r disgybli...

Mwy o Fanylion

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant Arolwg o Rieni 2015

24
Nov
Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant  Arolwg o Rieni 2015

Hoffai Rhondda Cynon Taf eich barn am ofal plant sydd ar gael yn eich ardal chi ar hyn o bryd. Mae eich barn yn bwysig i ni ac fe fydd yn ein helpu i ddatblygu gofal plant ble a phryd bynnag y mae ei ...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Pel-Rwyd yr Urdd - 19.11.15

23
Nov
Cystadleuaeth Pel-Rwyd yr Urdd - 19.11.15

Blwyddyn 7 Ysgol Gyfun Garth Olwg 4-1 Ysgol Gyfun Plasmawr Ysgol Gyfun Garth Olwg 4-1 Ysgol St John Lloyd   Ysgol Gyfun Garth Olwg 3-0  Ysgol Gyfun Cwrt Sart, Ysgol Gyfun ...

Mwy o Fanylion

Canlyniadau Cystadleuaeth Badminton RhCT

13
Nov
Canlyniadau Cystadleuaeth Badminton RhCT

Blynyddoedd 7/8 Bechgyn - 2il Blynyddoedd 7/8 Merched – 3ydd Blynyddoedd 9/10 Bechgyn – 2il Da iawn i bawb a gystadlodd!...

Mwy o Fanylion

Taith y Clwb Gwyddoniaeth i Ysbyty Prifysgol Cymru

13
Nov
Taith y Clwb Gwyddoniaeth i Ysbyty Prifysgol Cymru

Dydd Iau diwethaf gwahoddwyd disgyblion y Clwb Gwyddoniaeth i ymweld ag Ysbyty Prifysgol Cymru, y Waun lle cawsom ein tywys trwy waith nifer o wahanol adrannau gan roi uwch olwg i ni o’r math o ...

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau Pel-rwyd

02
Nov
Llwyddiannau Pel-rwyd

Llongyfarchiadau i Georgia Jenkins ac Emily Poole, Blwyddyn 11 a Gwenno Iolo Davies Blwyddyn 10 am gael eu dewis i gynrychioli dim pêl-rwyd Cymru dan 17. ...

Mwy o Fanylion

Sefydliad Nuffield - Dafydd Roberts Bl 12

22
Oct
Sefydliad Nuffield - Dafydd Roberts Bl 12

Mae’r sefydliad Nuffield yn rhoi cyfle i ddisgyblion yn flwyddyn 12 treulio ei haf yn gwneud ymchwil gwyddonol gyda sefydliad sy’n gwneud ymchwiliadau yn y byd gwaith. Roedd fy lleoliad i...

Mwy o Fanylion

Rhys Britton, Blwyddyn 12 - Llwyddiannau Beicio

22
Oct
Rhys Britton, Blwyddyn 12 - Llwyddiannau Beicio

Cystadlodd Rhys ym Mhencampwriaethau Dan 16 Prydain ym Manceinion.  Enillodd ef a'i dim y wobr Aur a Phencampwriaethau Prydain. Perfformiad ardderchog arall gan Rhys.   Llongyfarchiadau. ...

Mwy o Fanylion

Rhys Britton, Blwyddyn 12 - Llwyddiannau Beicio

19
Oct
Rhys Britton, Blwyddyn 12 - Llwyddiannau Beicio

Dyma lun o Rhys Britton, Blwyddyn 12 yn cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth pencampwyr ffyrdd rhanbarthol yn ddiweddar.  Enillodd Cymru'r gystadleuaeth!   Da iawn Rhys. ...

Mwy o Fanylion

Freya Williams - 7H - Llwyddiannau Pel-Fasged!

12
Oct

Mae Freya Blwyddyn 8 wedi cael ei ddewis i chwarae yn dimoedd pêl-fasged merched Dan 14 a Dan 16 ar gyfer 2015/16. Erbyn hyn trwy ddilyn cyrsiau mae Freya nawr hefyd yn gymwys mewn: Pêl-...

Mwy o Fanylion

Rhys Britton, Blwyddyn 12 - Llwyddiannau Beicio

01
Oct
Rhys Britton, Blwyddyn 12 - Llwyddiannau Beicio

Perfformiad gwych arall gan Rhys wrth gystadlu mis diwethaf yng Nghystadleuaeth Criterium Cymru ym Mhorthcawl, Rhys nawr yw'r Pencampwr Cymraeg newydd!   Bydd Rhys yn cystadlu nesaf yn y cystad...

Mwy o Fanylion

Canlyniadau Rygbi

24
Sep
Canlyniadau Rygbi

Llongyfarchiadau i dimoedd rygbi Blwyddyn 8 a 10 a enillodd eu gemau yn erbyn Cardinal Newman.   Llongyfarchiadau hefyd i dim y 6ed a enillodd ei gem nhw yn erbyn Ysgol St. Johns....

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau Pel-rwyd

24
Sep
Llwyddiannau Pel-rwyd

Llongyfarchiadau i Mali Iolo Davies a Nia Osborne, Blwyddyn 8,  sydd wedi eu dewis ar gyfer treial pêl-rwyd i chwarae i’r Sir.  Llongyfarchiadau eto i Mali a Nia sydd wedi llw...

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau Pel-rwyd

21
Sep
Llwyddiannau Pel-rwyd

Llongyfarchiadau i Grace Postlethwaite, Ela Jones Iles, Georgia Jenkins, Emily Poole a Gwenno Iolo Davies sydd wedi cael eu dewis ar gyfer treial pel-rwyd y Sir. Llongyfarchiadau i Grace, Gwenno ac...

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau Gymnasteg

18
Sep

Llongyfarchiadau mawr i Isabell, Blwyddyn 10 ac Eliza Price, Blwyddyn 8 ar eu llwyddiannau yng nghystadlaeth gymnasteg yn ddiweddar.  Mae Isabell trwyddo i rownd derfynol Cymru lle bydd yn cynr...

Mwy o Fanylion

Morgan Jones, Blwyddyn 8, Llwyddiant Sboncen

18
Sep

Llongyfarchiadau i Morgan Jones a wnaeth cystadlu yn ddiweddar mewn twrnamaint Ewropeaidd sboncen (squash). ...

Mwy o Fanylion

Ysgrifennu Creadigol Grim Tales

16
Sep
Ysgrifennu Creadigol Grim Tales

 Ym Mis Medi ysgrifennodd y cwmni Young Writers at yr ysgol i ddweud bod gwaith nifer o ddisgyblion blwyddyn 8 oedd wedi cystadlu yng nghystadleuaeth Grim Tales wedi cael eu dewis i gael eu cyhoe...

Mwy o Fanylion

Gruff Lloyd - Gwobr Cyflawniad Cadarnhaol

08
Sep
Gruff Lloyd - Gwobr Cyflawniad Cadarnhaol

Dewiswyd Gruff Lloyd fel disgybl y flwyddyn ym mlwyddyn 11 llynedd,  am ei gyfraniad i fywyd yr Ysgol - presenoldeb da, prydlondeb gwych, agwedd gadarnhaol at waith a rhinweddau personol fel cwrt...

Mwy o Fanylion

Croeso

01
Sep
Croeso

Pleser yw cael eich croesawu i’n gwefan fel eich Prifathro newydd. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i mi ac i holl randdeiliaid Garth Olwg gyda nifer o ddatblygiadau newydd o fewn y sector uwchra...

Mwy o Fanylion

Ffarwel a diolch

21
Aug
Ffarwel a diolch

Hoffwn ddiolch i bawb am yr holl negeseuon a dymuniadau da ar achlysur fy ymddeoliad.  Mae hi wedi bod yn fraint arwain yr ysgol arbennig hon dros y tair blynedd diwethaf ac mae canlyniadau gwych...

Mwy o Fanylion

Canlyniadau TGAU Gorau Erioed!

20
Aug
Canlyniadau TGAU Gorau Erioed!

Blwyddyn 11 yn cyrraedd safonau uchel! Rydym yn estyn llongyfarchiadau arbennig i’n hymgeiswyr TGAU a BTEC Lefel 2 ar eu canlyniadau ardderchog. Dywedodd y Pennaeth, Mrs Angela Williams, &ldquo...

Mwy o Fanylion

Llongyfarchiadau Ethan Brown

20
Aug
Llongyfarchiadau Ethan Brown

Llongyfarchiadau i Ethan ar ennill lle yng Ngholeg Fitzwilliam Caergrawnt.  Bydd Ethan yn astudio Gwyddorau Naturiol.  Pob hwyl i ti i'r dyfodol....

Mwy o Fanylion

Trefniadau Diwrnod Canlyniadau TGAU Blwyddyn 10 ac 11

14
Aug

Blwyddyn 11 Bydd yr ysgol ar agor am 09:00 ar Ddydd Iau, 20fed o Awst er mwyn i fyfyrwyr Blwyddyn 11 gasglu eu canlyniadau TGAU/BTEC Lefel 2 o’r Llyfrgell Ysgol. Sicrhewch eich bod yn rhannu gw...

Mwy o Fanylion

Canlyniadau Safon Uwch/UG - 13 Awst 2015

13
Aug
Canlyniadau Safon Uwch/UG - 13 Awst 2015

Blwyddyn 13 yn camu ymlaen â gwên! Hoffai Ysgol Gyfun Garth Olwg longyfarch ein hymgeiswyr Safon Uwch a diolch i rieni a staff am y gefnogaeth, gwaith caled ac ymroddiad wrth gynorthwyo&r...

Mwy o Fanylion

Canlyniadau Safon Uwch/UG - 13 Awst 2015

12
Aug

Bydd canlyniadau Safon Uwch ar gael yn llyfrgell  yr ysgol o 8.30 a chanlyniadau Uwch Gyfrannol ar gael o 9.30 ymlaen.  Defnyddiwch y brif fynedfa os gwelwch yn dda....

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Darlunio Gwasg Firefly

13
Jul
Cystadleuaeth Darlunio Gwasg  Firefly

Cystadlodd Emily Davies , Charla Grace , Lauren Mogford a Seren Fowler mewn cystadleuaeth darlunio.  Roeddent yn llwyddiannus a dewiswyd eu gwaith celf nhw i’w gael eu harddangos yn y nofel...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Athletau Cymru

13
Jul
Cystadleuaeth Athletau Cymru

Llongyfarchiadau mawr i dîm athletau bechgyn blwyddyn 8 wnaeth ennill gwobr/plât NASUWT yng Nghystadleuaeth Athletau Cymru yn Aberhonddu. Dyma’r tro gyntaf yn hanes yr ysgol ac yn ...

Mwy o Fanylion

Freya Williams yn cyfarfod gyda Gweinidog Chwaraeon Cymru

03
Jul
Freya Williams yn cyfarfod gyda Gweinidog Chwaraeon Cymru

Dyma lun o Freya Williams, Blwyddyn 7 a gafodd ei gwahodd i gwrdd â’r Gweinidog Chwaraeon i Gymru at y Senedd gyda’i brawd Jacob a’u ffrind a chyn disgybl Ysgol Garth Olwg, Con...

Mwy o Fanylion

Newyddion Athletau

02
Jul
Newyddion Athletau

Longyfarchiadau i dîm athletau bechgyn blwyddyn 8 a ddaeth  yn 2il yn y rownd gynderfynol cystadleuaeth NASUWT Cymru Llongyfarchiadau hefyd i dîm athletau merched blwyddyn 8/9 a ddae...

Mwy o Fanylion

Noson Rasys Cyfeillion Garth Olwg - 02.07.15 am 7.30

26
Jun
Noson Rasys Cyfeillion Garth Olwg - 02.07.15 am 7.30

Dewch i ymuno a ni yng Nghlwb Chwaraeon Llanilltud Faerdref ar nos Iau, 2il o Orffennaf am 7.30 tan yn hwyr.  Mynediad am ddim! ...

Mwy o Fanylion

Blwyddyn 10 Disgyblion TGAU Addysg Gorfforol - Cwrs Achub Bywyd

26
Jun
Blwyddyn 10 Disgyblion TGAU Addysg Gorfforol - Cwrs Achub Bywyd

Cwrs Achub Bywyd ar gyfer disgyblion Blwyddyn 10 yn dechrau ar ddydd Llun, 6ed o Orffennaf.  Cofiwch eich cit nofio a hen grys t. Diolch...

Mwy o Fanylion

Taith Gwaith Maes Bioleg Blwyddyn 10 i Sir Benfro - 03.07.15

25
Jun
Taith Gwaith Maes Bioleg Blwyddyn 10 i Sir Benfro - 03.07.15

Byddwn yn ymadael yr ysgol erbyn 8.30 y bore ar ddydd Gwener, 3ydd o Orffennaf a dychwelyd i’r ysgol erbyn prynhawn dydd Sul, 5ed o Orffennaf. Cofiwch ddod â’r ganlynol - Di...

Mwy o Fanylion

Taith Addysgol i Florida

23
Jun
Taith Addysgol i Florida

Hoffem cynnig cyfle i chi caniatau i’ch mab/merch fynychu taith addysgol i Florida yn ystod Gwyliau Pasg, Ebrill 2017. Yr ydym wedi trefnu Noson Wybodaeth i Rieni ar ddydd Mercher y 1af o Orffe...

Mwy o Fanylion

Arddangosfa Celf a Dylunio - 11.06.15, 3.00-6.00

11
Jun
Arddangosfa Celf a Dylunio - 11.06.15, 3.00-6.00

Dewch i weld gwaith Celf, Tecstilau a Ffotograffiaeth Lefel A ein disgyblion.    ...

Mwy o Fanylion

Mabolgampaur Sir yn Aberhonddu ar 09.06.15 ar gyfer Blynyddoedd 8 a 9

10
Jun
Mabolgampaur Sir yn Aberhonddu ar 09.06.15 ar gyfer Blynyddoedd 8 a 9

Dyma lun o dîm y merched, blwyddyn 8/9 a gystadlodd yn gystadleuaeth athletaidd y sir yn Aberhonddu. Llwyddiannau: Eli Stonehewer   2il yn y naid uchel. Clara Nuthall 2il yn y clwyd...

Mwy o Fanylion

Rygbi - Blwyddyn 8 - Pencampwyr Ysgolion Bontypridd!

08
Jun
Rygbi - Blwyddyn 8 - Pencampwyr Ysgolion Bontypridd!

Llongyfarchiadau  i dîm rygbi Blwyddyn 8 ennill y gystadleuaeth rygbi 7 bob ochr Ysgolion Bontypridd wythnos diwethaf!...

Mwy o Fanylion

Travis Weeks, Blwyddyn 7 - Gig yng Nghlwb Ifor Bach!

03
Jun
Travis Weeks, Blwyddyn 7 - Gig yng Nghlwb Ifor Bach!

Chwaraeodd Travis Weeks, Blwyddyn 7 mewn gig gyda'i band yng Nghlwb Ifor Bach yng Nghaerdydd yn ddiweddar.  Travis yw’r person ifancaf erioed i chwarae yno! Da iawn Travis! ...

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau'r Eisteddfod

01
Jun
Llwyddiannau'r Eisteddfod

Dyma disgyblion y Ddawns Creadigol ddaeth yn 2il yn yr Eisteddfod!  Da iawn chi!...

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau'r Eisteddfod

01
Jun
Llwyddiannau'r Eisteddfod

Enillodd un o'n disgyblion, Elis Widgery y wobr Gerallt Richards am gyfansoddi cerddoriaeth yn yr Eisteddfod.    ...

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau Dawnsio

01
Jun
Llwyddiannau Dawnsio

Cystadlodd Mali Widgery, Harriet Hooper, Tirion Welsby a Jessica Davies yn gystadleuaeth ym mis Ebrill yn Blackpool a ddaeth yn Bencampwyr Prydeinig am ddawnsio Lladin fel tîm.  Daethant he...

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau'r Eisteddfod

01
Jun
Llwyddiannau'r Eisteddfod

Dyma lun o ddisgyblion y Cyflwyniad digri - a ddaeth yn 1af yn yr Eisteddfod. ...

Mwy o Fanylion

Llwyddiannau'r Eisteddfod

01
Jun
Llwyddiannau'r Eisteddfod

Dyma lun grŵp Ymgom (Blynyddoedd 7-9) a ddaeth yn 3ydd yn yr Eisteddfod ...

Mwy o Fanylion

Emmie Porter Blwyddyn 7

22
May
Emmie Porter Blwyddyn 7

Cystadlodd Emmie Porter yng nghystadleuaeth yn Blackpool a Wolverhampton fel rhan o grŵp ddawnsio.  Enillodd grŵp dawnsio Emmie (allan o dros 20 o dimoedd eraill) sy’n golygu eu...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Pel-droed BTP Blwyddyn 8 21.05.15

22
May
Cystadleuaeth Pel-droed BTP Blwyddyn 8 21.05.15

Llongyfarchiadau i dim pel-droed blwyddyn 8 yn ennill y gystadleuaeth BTP! ...

Mwy o Fanylion

Ymweliad Blwyddyn 4

20
May
Ymweliad Blwyddyn 4

Cafodd aelodau o flwyddyn 4 o ein hysgolion cynradd gwahoddiad i wario’r diwrnod cyfoethogi cwricwlwm yn yr adran gelf i gael hwyl wrth greu. Thema'r dydd oedd Origami, y traddodiad hen o Siapia...

Mwy o Fanylion

Trychineb Daeargryn Nepal Gweithgareddau Codi Arian

20
May
Trychineb Daeargryn Nepal  Gweithgareddau Codi Arian

Llwyddodd yr ysgol i godi dros £750 tuag at yr apêl trwy ddiwrnod o weithgareddau yn yr ysgol. Yn ogystal fe wnaeth dau athro ymdrech arbennig i gefnogi’r achos. Fe wnaeth Mr Rhodri...

Mwy o Fanylion

Elena Edwards, Blwyddyn 10 Llwyddiannau Karate

13
May
Elena Edwards, Blwyddyn 10 Llwyddiannau Karate

Enillodd Elena Edwards wobr Pencampwr y Wlad yn y categori dan 16 yn y 4ydd Ffederasiwn Rhyngwladol  ‘Kyokushinkai Karate Clicker’ yng Ngroeg. Mae Ellie wedi bod yn aelod o Glwb Kara...

Mwy o Fanylion

Canlyniadau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

11
May
Canlyniadau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i Elis Widgery Blwyddyn 12 a ddaeth yn 1af yng nghystadleuaeth cyfansoddi cerddoriaeth Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.   Llongyfarchiadau hefyd i Isabell Price Blwyddyn 9...

Mwy o Fanylion

Emily Poole, Blwyddyn 10 Pel-droed

05
May
Emily Poole, Blwyddyn 10 Pel-droed

Mae Emily Poole Bl.10 wedi cael ei ddewis i gynrychioli Tîm Pêl-droed Cymru dan 17 yr wythnos hon ac yn y garfan sydd yn chwarae yn erbyn Ynysoedd y Faroe, Kazakstan a Ffrainc yn Ystrad My...

Mwy o Fanylion

Rhys Britton, Year 11 - Cystadleuaeth Beicio Prydeinig Ynys Manaw

05
May
Rhys Britton, Year 11 - Cystadleuaeth Beicio Prydeinig Ynys Manaw

Llongyfarchiadau mawr i Rhys Britton yn gystadleuaeth beicio yn Ynys Manaw dros y penwythnos.  Llwyddodd Rhys i ddod yn ail yn y cam gyntaf ac yn gyntaf yn y drydydd cam o'r ras....

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Pel-Rwyd Ysgolion Cymraeg y Deheubarth 2015

20
Apr
Cystadleuaeth Pel-Rwyd Ysgolion Cymraeg y Deheubarth 2015

Dyma dîm pêl-rwyd Blwyddyn 7 ar ôl ennill y fedal arian yng nghystadleuaeth Pêl-rwyd Ysgolion Cymraeg y deheubarth 2015 Y dim wedi cyrraedd y gêm derfynol yn erbyn Ysgol...

Mwy o Fanylion

Rygbi - Canlyniadau Garth Olwg v Y Pant Blwyddyn 7

16
Apr
Rygbi - Canlyniadau Garth Olwg v Y Pant Blwyddyn 7

Garth Olwg 24 Ysgol y Pant 35 ...

Mwy o Fanylion

Freya Williams - 7H - Llongyfarchiadau!

14
Apr
Freya Williams - 7H - Llongyfarchiadau!

Mae Freya Williams, Blwyddyn 7 wedi cael ei dewis i ymuno a thîm Pêl Fasged Cymru o dan 16 a bydd yn cynrychioli Cymru yn y Cystadlaethau Ewropeaidd FIBA yn Andorra ym mis Gorffennaf. Da ...

Mwy o Fanylion

Canlyniad Cwpan Cymru Rownd Gynderfynol Blwyddyn 9

27
Mar
Canlyniad Cwpan Cymru Rownd Gynderfynol Blwyddyn 9

Garth Olwg 21 Brynteg 25   Yn anffodus ni enillwyd y gêm gynderfynol neithiwr.  Serch hynny, mae’r tîm  Blwyddyn 9 yn haeddu clod am eu llwyddiant yn cyrraedd y ...

Mwy o Fanylion

Parc Rosslyn 2015 Rygbi

27
Mar
Parc Rosslyn 2015 Rygbi

Blwyddyn 8   Wedi ennill 3 gem yn erbyn Ysgol Campion, Wallingdon ac Ysgol Gadeiriol Llandaf er mwyn ennill y grŵp, yna gollwyd y gêm yn yr ail rownd yn erbyn Ysgol Abingdon.  ...

Mwy o Fanylion

Cwpan Cymru Rownd Gynderfynol - Newid Mewn Lleoliad!

26
Mar
Cwpan Cymru Rownd Gynderfynol - Newid Mewn Lleoliad!

Noder os gwelwch yn dda!  Bydd gem rygbi cynderfynol Cwpan Cymru Blwyddyn 9 yn cael ei gynnal yng Nghlwb Rygbi Tondu heddiw am 2 o'r gloch (nid yng Nghlwb Llanharan fel y nodwyd yn wreiddiol)....

Mwy o Fanylion

Taith i Fryste - Adran Celf Blwyddyn 10

26
Mar
Taith i Fryste - Adran Celf Blwyddyn 10

Ymweliad Adran Celf Blwyddyn 10 i Fryste i weld gwaith Banksy. ...

Mwy o Fanylion

Gwlad yr Ia

26
Mar
Gwlad yr Ia

Dyma lun o'r athrawon a'r disgyblion yn Reykjavik. ...

Mwy o Fanylion

Tim Pel-droed merched - Blynyddoedd 7 ac 8 - Taith Sir Gaerfyrddin

25
Mar
Tim Pel-droed merched - Blynyddoedd 7 ac 8 - Taith Sir Gaerfyrddin

Taith timoedd pêl-droed y merched i Sir Gaerfyrddin, gemau yn erbyn Ysgol Bro Myrddin ac Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth.  Diwrnod llwyddiannus iawn i’r timau Blynyddoedd 7 ac ...

Mwy o Fanylion

Canlyniadau Pel-rwyd - Taith Caerfyrddin Blynyddoedd 7, 8, 9 a 10 23.03.15

24
Mar
Canlyniadau Pel-rwyd - Taith Caerfyrddin Blynyddoedd 7, 8, 9 a 10 23.03.15

Blwyddyn 7 Garth Olwg 4 v Bro Myrddin 0 Blwyddyn 8 Garth Olwg 5 v Bro Myrddin 6 Blwyddyn 9 Garth Olwg 12 v Bro Myrddin 7 Blwyddyn 10 Garth Olwg 16 v Bro Myrddin 4 Blwyddyn 7 Garth Olwg 8 v Ysgol y...

Mwy o Fanylion

Gwobrau Dug Caeredin Gwobr Efydd

24
Mar
Gwobrau Dug Caeredin Gwobr Efydd

Llongyfarchiadau i’r disgyblion a dderbyniodd ei tystysgrifau Dug Caeredin gan cynghorydd Watts ar noson wobrwyo yn Theatr Parc a Dar, Treorci yn ystod y mis diwethaf. Cafwyd y disgyblion eu hys...

Mwy o Fanylion

Parc Rosslyn 2015 Rygbi

23
Mar
Parc Rosslyn 2015 Rygbi

Bydd bechgyn Blwyddyn 7/8 yn cystadlu heddiw, 23 Mawrth ym Mharc Rosslyn a bechgyn Blwyddyn 11 yn cystadlu fory!   Pob lwc!...

Mwy o Fanylion

Carl Blacker - Blwyddyn 11

23
Mar
Carl Blacker - Blwyddyn 11

Pob lwc i  Carl Blacker Blwyddyn 11 sy’n  chwarae heno mewn gem rygbi  i Gymru dan 16 yn erbyn y Dreigiau dan 17...

Mwy o Fanylion

Pel-rwyd - Cystadleuaeth Ann Smart 2015

22
Mar
Pel-rwyd - Cystadleuaeth Ann Smart 2015

Carfan dan 16 pel-rwyd wnaeth gystadlu yn gemau terfynol Ann Smart Cymru yn Abertawe ar ddydd Sul 22.3.15.  Ni enillwyd y gêm ond gystadlwyd yn frwd!...

Mwy o Fanylion

Diwrnod Trwynau Coch

19
Mar
Diwrnod Trwynau Coch

Llwyddodd diwrnod llawn hwyl i godi dros £800 i'r elusen "Comic Relief" ar ddydd Gwener, 13eg Mawrth. Roedd amrywiaeth eang o weithgareddau megis gwerthu cacennau i gwyro coesau ond yr...

Mwy o Fanylion

Llongyfarchiadau ar lwyddiant ysgubol yn Eisteddfod Sir yr Urdd -18.03.15

19
Mar
Llongyfarchiadau ar lwyddiant ysgubol yn Eisteddfod Sir yr Urdd -18.03.15

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion a'u hyfforddwyr ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Sir yr Urdd ar ddydd Mercher, 18fed o Fawrth. 2il   Unawd Merched o dan 19 Carys Jones&nb...

Mwy o Fanylion

Llongyfarchiadau i Rhys Britton Blwyddyn 11

18
Mar
Llongyfarchiadau i Rhys Britton Blwyddyn 11

Cystadlodd Rhys yng Nghystadleuaeth Ser y Dyfodol Hoy yn Felodrom Manceinion yn yr olaf o’r 6 rownd. Enillodd Rhys y gyfres. Allan o gyfanswm o 18 o rasys dros y 6 rownd , enillodd 9  ras...

Mwy o Fanylion

Rygbi - Canlyniadau Garth Olwg v Trecelyn Blwyddyn 9

18
Mar
Rygbi - Canlyniadau Garth Olwg v Trecelyn Blwyddyn 9

Garth Owg 27 Trecelyn 5 Da iawn -  ymlaen nawr i'r rownd gyn derfynol!...

Mwy o Fanylion

Freya Williams - 7H - Llongyfarchiadau!

16
Mar
Freya Williams - 7H - Llongyfarchiadau!

Mae Freya wedi cael ei dewis i gynrychioli Tîm Pêl-fasged Merched o dan 14 i Gymru a bydd yn chwarae mewn twrnamaint ym mis Mehefin. Da iawn Freya!  Pob lwc!...

Mwy o Fanylion

Canlyniadau Rygbi - Garth Olwg v Ysgol y Pant

10
Mar

Garth Olwg 42 Ysgol y Pant 12 (Blwyddyn 9)  Da iawn Garth Olwg!...

Mwy o Fanylion

Pel-rwyd - Pencampwyr Cystadleuaeth Ann Smart Sirol 2015

09
Mar
Pel-rwyd - Pencampwyr Cystadleuaeth Ann Smart Sirol 2015

Llongyfarchiadau! Pencampwyr Pel-rwyd y Sir - Blynyddoedd 9/10. Garth Olwg 11-10 v Rhydywaun Garth Olwg 16-2 v Afon Taf Garth Olwg 13-7 v Porthcawl Garth Olwg 9-11 v Cwm Rhymni Tim:   Luch...

Mwy o Fanylion

Canlyniadau Pel-rwyd - Garth Olwg v Glantaf

03
Mar

Blwyddyn 8 Garth Olwg 4-13 Glantaf Blwyddyn 9 Garth Olwg 13-9 Glantaf ...

Mwy o Fanylion

Pel-rwyd - Cystadleuaeth Ann Smart Taf Elai

02
Mar

Llongyfarchiadau i dim pel-rwyd Blwyddyn 9/10 wnaeth ennill cystadleuaeth Ann Smart Taf Elai neithiwr. Ponty High 4 - 13 Garth Olwg, Garth Olwg 6-5 Llanhari. Byddwn nawr yn mynd ymlaen Dydd Llun nesa...

Mwy o Fanylion

Canlyniadau Pel-rwyd - Garth Olwg v Cwm Rhymni

03
Dec

Blwyddyn 7:  Garth Olwg 7 Cwm Rhymni 4! Seren gem Blwyddyn 7: Mali Iolo Davies  Blwyddyn 8 :  Garth Olwg 9 Cwm Rhymni 6! Seren gem Blwyddyn 8:  Rhian Lewis. Da iawn i chi - gem...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Pel-rwyd yr Urdd - Caerdydd 13.11.14

14
Nov
Cystadleuaeth Pel-rwyd yr Urdd - Caerdydd 13.11.14

Da iawn i bawb a gystadlodd yn yr achlysur. Da iawn arbennig i dîm pêl-rwyd Blwyddyn 9/10 a gyrhaeddodd y chwarteri allan o 48 ysgol!   Diolch i chi.        ...

Mwy o Fanylion

Canlyniadau Pel-rwyd yn erbyn Newman

08
Oct

Bl 10 gyda help Megan Edwards a Bethan Horscroft Preece ennill 20-3 Bl 11 ennill 11-0 ...

Mwy o Fanylion

Pl-rwyd v Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, nos Fawrth, 30 Medi 2014

03
Oct

Llongyfarchiadau i bawb a gyfrannodd.  Canlyniadau: Tîm Dan 16 - Gem Cyfartal10-10 Tîm Dan 14 - Gem Gyfartal 15-15 Diolch yn ogystal i Emily Poole, Georgia Jenkins, Harriet Hoope...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Trawsgwlad Cymoedd Morgannwg 25.9.14

26
Sep
Cystadleuaeth Trawsgwlad Cymoedd Morgannwg 25.9.14

Llongyfarchiadau mawr i bawb a gyfrannodd. Llongyfarchiadau i Daniel John yn ennill Ras bl8/9. Llongyfarchiadau hefyd i dîm BL 8/9 a ddaeth yn drydydd. Llongyfarchiadau yn ogystal i  J...

Mwy o Fanylion

Cystadleuaeth Trawsgwlad Cymoedd Morgannwg 25.9.14

26
Sep
Cystadleuaeth Trawsgwlad Cymoedd Morgannwg 25.9.14

 Tim Trawsglad y merched! Da iawn!...

Mwy o Fanylion

Gwobr Efydd Dug Caeredin

07
Jul
Gwobr Efydd Dug Caeredin

Ar ddydd Iau a dydd Gwener y 26ain & 27ain o Fehefin, wnaeth 27 disgyblion o ddisgyblion blwyddyn 10 cymryd rhan mewn 2 diwrnod o hyfforddiant ar gyfer eu alldaith Wobr efydd Dug Caeredin. Wnaeth ...

Mwy o Fanylion

Llongyfarchiadau mawr i ferched Bl 8 ddaeth yn 3ydd allan o 16 ysgol Gymraeg y De yng Nghystadleuaeth athletaidd yr Urdd ar 3.7.14!

04
Jul
Llongyfarchiadau mawr i ferched Bl 8 ddaeth yn 3ydd allan o 16 ysgol Gymraeg y De yng Nghystadleuaeth athletaidd yr Urdd ar 3.7.14!

Llongyfarchiadau mawr i ferched Bl 8 ddaeth yn 3ydd allan o 16 ysgol Gymraeg y De yng Nghystadleuaeth athletaidd yr Urdd ar 3.7.14! ...

Mwy o Fanylion

Llongyfarchiadau i tim y fechgyn Blwyddyn 7 Pencampwyr Gwyl Athletaur Urdd 2014 ar 3.7.14!

04
Jul
Llongyfarchiadau i tim y fechgyn Blwyddyn 7  Pencampwyr Gwyl Athletaur Urdd 2014 ar 3.7.14!

Llongyfarchiadau i tim y fechgyn Blwyddyn 7 – Pencampwyr Gwyl Athletau’r Urdd 2014 ar 3.7.14! ...

Mwy o Fanylion

Llongyfarchiadau i dim athletau Bl 8 ddaeth yn 3ydd o holl ysgolion y Sir yng nghystadleuaeth athletau NAS/UWT yn Lecwydd Dydd Iau diwethaf 26/6/14

30
Jun
Llongyfarchiadau i dim athletau Bl 8 ddaeth yn 3ydd o holl ysgolion y Sir yng nghystadleuaeth athletau NAS/UWT yn Lecwydd Dydd Iau diwethaf 26/6/14

Llongyfarchiadau i dim athletau Bl 8 ddaeth yn 3ydd o holl ysgolion y Sir yng nghystadleuaeth athletau NAS/UWT yn Lecwydd Dydd Iau diwethaf 26/6/14. Ela Iles, Gwenno Iolo Davies, Eli Stonehewer, ...

Mwy o Fanylion

Gwenno Iolo Davies, Emily Poole, Georgia Jenkins a Grace Postlethwaite wedi gael eu ddewis i chwarae pl-rwyd ar gyfer carfan HWB Cymoedd Morgannwg. Da iawn chi.

23
Jun
Gwenno Iolo Davies, Emily Poole, Georgia Jenkins a Grace Postlethwaite wedi gael eu ddewis i chwarae pl-rwyd ar gyfer carfan HWB Cymoedd Morgannwg.  Da iawn chi.

Gwenno Iolo Davies, Emily Poole, Georgia Jenkins a Grace Postlethwaite wedi gael eu ddewis i chwarae pêl-rwyd ar gyfer carfan HWB Cymoedd Morgannwg.  Da iawn chi....

Mwy o Fanylion

Cynllun PUPIL

12
Jun

Fel rhan o’r cynllun PUPIL mae blwyddyn 8 wedi bod yn ymchwilio a dysgu mwy am ‘Drosedd Casineb’ sy’n digwydd yn ein cymunedau ni.  Gwelir isod erthygl o bapur newyddion s...

Mwy o Fanylion

Arddangosfa Celf a Dylunio - 26.06.14, 3.30-6.30

09
Jun

 Arddangosfa Celf a Dylunio - 26.06.14, 3.30-6.30...

Mwy o Fanylion

Mabolgampaur Sir ar 3.6.14

06
Jun

Llongyfarchiadau i’r canlynol yn dilyn Mabolgampau’r Sir ar 3.6.14 Clara Nuthall a ddaeth yn 3ydd yn y Clwydi Holly Huggins a ddaeth yn 4ydd yn y naid uchel Ellie Edwards a ddaeth yn 5e...

Mwy o Fanylion

Llongyfarchiadau i Seren Harris, 11H a chymerodd rhan yng ngystadleuaeth CIJ Luxembourg 2014

07
May
Llongyfarchiadau i Seren Harris, 11H a chymerodd rhan yng ngystadleuaeth CIJ Luxembourg 2014

Llongyfarchiadau i Seren Harris, 11H a chymerodd rhan yng nghystadleuaeth CIJ Luxembourg 2014 ar ran Tîm Nofio Ieuenctid Cymru (Swim Wales) dros ŵyl y banc.    ...

Mwy o Fanylion

Dylan Baldwin i gystadlu yn y Swistir

21
Mar
Dylan Baldwin i gystadlu yn y Swistir

Pob lwc i Dylan Baldwin sydd wedi cael ei ddewis ar ran Glybiau Karate Kuokushin i gynrychioli Cymru yn y Swistir!...

Mwy o Fanylion

Enillwyr unwaith eto! Creu Cerdyn Post

13
Feb
Enillwyr unwaith eto!  Creu Cerdyn Post

Enillwyr unwaith eto!  Mae Brifysgol Caerfyrddin wedi cyflwyno Gwobr Gyntaf o 'mini i-pad' i Katie Jones am ddylunio Cerdyn Post yn ei gystadleuaeth. Enillodd gwaith Rachel Williams, Natalie Owe...

Mwy o Fanylion

Disgyblion yn lansio arbrofion i\

17
Jan
Disgyblion yn lansio arbrofion i\

A group of budding young scientists from Ysgol Gyfun Garth Olwg will see their experiments launched into space later this year, after winning a national competition.   They came up with the ide...

Mwy o Fanylion

Llongyfarchiadau i Lauren Price Blwyddyn 13

18
Dec
Llongyfarchiadau i Lauren Price Blwyddyn 13

 Llongyfarchiadau i Lauren Price Blwyddyn 13. Enillodd Lauren ail wobr Comisiwn Coedwigaeth am ei gwaith.  Roedd y gystadleuaeth ar gyfer photograffwyr proffesiynol ac amatur dros Gymru. B...

Mwy o Fanylion

Noson Garolau

18
Dec
Noson Garolau

 Diolch i bawb a gyfrannodd i lwyddiant y noson arbennig hon.  I weld mwy o luniau ewch i"r galeri....

Mwy o Fanylion

Pencampwriaeth Traws Gwlad Cymoedd Morgannwg

29
Nov

 Pencampwriaeth Traws Gwlad Cymoedd Morgannwg Tim Ysgol Bl.7 - 2il Daniel John Bl.7 - 1af Alex Price Bl.11 - 2il Jac Smith Bl.10 - 3ydd  ...

Mwy o Fanylion

Ymweliad Bl.12/13 yr Adran Gelf i Amgueddfa Caerdydd.

29
Nov
Ymweliad Bl.12/13 yr Adran Gelf i Amgueddfa Caerdydd.

 Ymweliad Bl.12/13 yr Adran Gelf i Amgueddfa Caerdydd i weithio gyda"r artist preswyl...

Mwy o Fanylion

Cynllun PUPIL

28
Nov

Fel rhan o"r cynllun PUPIL, mae grwp o ddisgyblion Blwyddyn 9 wedi bod yn cydweithio gyda"r Heddlu Trafnidiaeth Prydain i geisio codi ymwybyddiaeth a lleihau"r nifer o achosion o ddwyn ...

Mwy o Fanylion

Plant Mewn Angen

14
Nov
Plant Mewn Angen

 Plant Mewn Angen Dewch i gwrdd a Pudsey yn y Galeri...

Mwy o Fanylion

Llongyfarchiadau

11
Oct

Llongyfarchiadau i Gwenno Dafydd Bl.8, Georgia Jenkins a Emily Poole Bl.9 am gael eu dewis i garfan Pel-rwyd dan 14 Cymoedd Morgannwg....

Mwy o Fanylion

Blwyddyn 11 yn cynnal safonau uchel

20
Sep

Blwyddyn 11 yn cynnal safonau uchel Rydym yn estyn llongyfarchiadau arbennig i Flwyddyn 11 wrth iddynt ennill rhai canlyniadau sy’n cynnal yr uchafbwyntiau sgoriwyd gan yr ysgol y llynedd! Llwy...

Mwy o Fanylion

Blwyddyn 13 yn camu ymlaen gwn!

20
Sep

Blwyddyn 13 yn camu ymlaen â gwên! Braf oedd gweld myfyrwyr Safon Uwch hefyd yn mwynhau llwyddiant arbennig eleni eto, gyda 95% o’r disgyblion a gofrestrwyd yn ennill o leiaf 2 grad...

Mwy o Fanylion

Blwyddyn 9 yn torri record yr ysgol!

20
Sep

 Blwyddyn 9 yn torri record yr ysgol! Daeth Blwyddyn 9 i ddiwedd eu cyfnod allweddol ar ddiwedd tymor yr Haf mewn ffordd arbennig iawn – gydag 87% ohonynt yn cyrraedd y Dangosydd Pynciau C...

Mwy o Fanylion

Golwg 360: Plant ysgol yn trafod dyfodol yr iaith Gymraeg

04
Jul
Golwg 360: Plant ysgol yn trafod dyfodol yr iaith Gymraeg

Plant ysgol yn trafod dyfodol yr iaith Gymraeg Mae disgyblion Ysgol Gyfun Garth Olwg ger Pontypridd wedi bod yn trafod dyfodol y Gymraeg yn ystod ymweliad Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.   ...

Mwy o Fanylion

Golwg360 - Atalnodi yn arddull Gangnam!

15
Mar
Golwg360 - Atalnodi yn arddull Gangnam!

Golwg360 - Atalnodi yn arddull Gangnam! Darllenwch y stori ar wefan Golwg360 - http://www.golwg360.com/newyddion/103373-dysgu-atalnodi-drwy-ddawnsio Mae ysgol yn ne Cymru wedi dyfeisio dull gwa...

Mwy o Fanylion

Rhys Britton-Beiciwr o Fri!

20
Feb

  Rhys Britton-Beiciwr o Fri! Ym mis Ionawr ces i wahoddiad i fynd i felodrom Casnewydd. Wnes i rasio yn y ras ‘Icebreaker’ sydd yn cynnwys tri rownd. Mae’r ras ar gyfer b...

Mwy o Fanylion

Anfon Balwn ir Gofod!

19
Feb
Anfon Balwn ir Gofod!

Anfon Balŵn i’r Gofod! Roedd y diwrnod wedi cyrraedd. Roedd gwers pedwar newydd orffen ac roedd yr holl adran wyddoniaeth yn frwdfrydig. Roedd hi’n ddiwrnod digwmwl, ac ni allwn of...

Mwy o Fanylion

Seren y Teledu!

18
Feb

  Seren y Teledu! Dyma adroddiad Lowri Cooper o’i llwyddiant yn cael ei dewis i fod ar raglen CBBC ‘Wizards v Aliens’. Rydw i wedi bod yn aelod o ‘Stagecoach’...

Mwy o Fanylion

Menter Newydd Cynllun Clust

11
Feb
Menter Newydd Cynllun Clust

Menter Newydd Cynllun ‘Clust’ Yn dilyn trafodaethau y cyngor Ysgol o ran ymdrin â bwlian, fe wahoddwyd Jane Harries i’r Ysgol. Fe dreuliodd nifer o ddisgyblion blwyddyn 10 ac...

Mwy o Fanylion

Celf-Oriel Myrddin - Llwyddiant i ddosbarth lefel A

05
Feb
Celf-Oriel Myrddin - Llwyddiant i ddosbarth lefel A

 Celf-Oriel Myrddin Cafodd dosbarth lefel A Celf, Ysgol Gyfun Garth Olwg gyfle i fod yn rhan o gystadleuaeth cerdyn post, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant y gwobr oedd “I-pad mini&rdquo...

Mwy o Fanylion

WALES ONLINE: Teachers bid a fond farewell to the month of Movember

05
Dec
WALES ONLINE: Teachers bid a fond farewell to the month of Movember

 TEACHERS at Ysgol Gyfun Garth Olwg kept a stiff upper lip as they bid a fond farewell to their impressive moustaches. Hundreds of pupils made their way to the school gymnasium on Friday to wa...

Mwy o Fanylion

Thomas yn chwarae Tennant

04
Dec
Thomas yn chwarae Tennant

Mae disgybl arall wedi cael ei ddewis i ymddangos ar y teledu mewn cyfres newydd i"w darlledu blwyddyn nesaf. Mae Thomas Kemp, aelod o flwyddyn saith yn serennu am y tro cyntaf mewn drama newydd ...

Mwy o Fanylion

TELYNORION

03
Dec
TELYNORION

 Mae’r Nadolig yn gyfnod prysur iawn I delynorion yr Ysgol. Ar Ragfyr 5ed, bydd Branwen Roberts (Bl 9), Bethan Putterill (Bl 8), Carys Preddy (Bl 7) a Caitlin Sparkes (Bl 7) yn perfformio ...

Mwy o Fanylion

Bocsys Operation Christmas Child

01
Dec
Bocsys Operation Christmas Child

 Mae disgyblion blwyddyn 7 ac 8 wedi bod wrthi’n brysur iawn yn casglu bocsys ar gyfer yr elusen yma. Casglwyd tua hanner cant o focsys yn llawn anrhegion bendigedig a’r disgyblion wr...

Mwy o Fanylion

Llongyfarchiadau James Knott Blwyddyn 8

27
Nov
Llongyfarchiadau James Knott Blwyddyn 8

Llongyfarchiadau mawr i James Knott ( Bl 8) ar gael ei ddewis i fod yn aelod o Ballet Cymru Mid- Associates. Fe ddechreuodd ddawnsio ballet ar ol gael gwahoddiad gan ei chwaer fach i ddod i ddisgo y d...

Mwy o Fanylion

WALES ONLINE: We fancy helping charity

11
Oct
WALES ONLINE: We fancy helping charity

 PUPILS and staff at Ysgol Gyfun Garth Olwg donned some fantastic fancy dress outfits to celebrate International Day. As part of Macmillan’s Biggest Coffee morning, hundreds dressed in M...

Mwy o Fanylion

WALES ONLINE: Ysgol Gyfun Garth Olwg pupil through to British gymnastics finals

04
Oct

 A TEENAGE gymnast is literally head over heels with joy after becoming Welsh champion at senior level. Georgia Cooper, a pupil at Ysgol Gyfun Garth Olwg, clinched first place in the vault and...

Mwy o Fanylion