Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Freya Williams yn cyfarfod gyda Gweinidog Chwaraeon Cymru

03
Jul

Dyma lun o Freya Williams, Blwyddyn 7 a gafodd ei gwahodd i gwrdd â’r Gweinidog Chwaraeon i Gymru at y Senedd gyda’i brawd Jacob a’u ffrind a chyn disgybl Ysgol Garth Olwg, Conor Easter.

Gwahoddwyd y tri i gwrdd gyda’r Gweinidog mewn perthynas â’u hymgyrch i godi arian er mwyn iddynt fynychu’r gystadleuaeth FIBA (Ffederasiwn Pêl-fasged Ryngwladol) Pencampwriaethau Ewropeaidd yn Andorra a Gibraltar.  Maent wedi codi dros £1700.  Ychydig iawn o arian sydd a’r gael ac mae disgwyl i’r tîm i godi arian eu hunain i’w galluogi i fynychu’r pencampwriaethau a phrynu gwisg ac ati.

Clywodd y Gweinidog am eu hymgyrch a gwahoddwyd i’r Senedd ar gyfer llun (yn ogystal ag aelodau eraill timoedd pêl fasged Cymru).  Fodd bynnag, roedd y Gweinidog yn awyddus i gwrdd â Freya, Jacob a Connor yn benodol.

Roedd hwn yn gyfle gwych i Freya i gyfarfod â'r Gweinidog i drafod eu hymgyrch i godi arian ac i hyrwyddo ei gamp.  Freya yw aelod ieuengaf Pêl-fasged Cymru i fod yn cystadlu yn Ewrop eleni! 

Freya Williams yn cyfarfod gyda Gweinidog Chwaraeon Cymru