Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Llwyddiannau Gymnasteg

18
Sep

Llongyfarchiadau mawr i Isabell, Blwyddyn 10 ac Eliza Price, Blwyddyn 8 ar eu llwyddiannau yng nghystadlaeth gymnasteg yn ddiweddar.  Mae Isabell trwyddo i rownd derfynol Cymru lle bydd yn cynrychioli Cymru De Canolog.  Pob lwc iddi!