Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Taith y Clwb Gwyddoniaeth i Ysbyty Prifysgol Cymru

13
Nov

Dydd Iau diwethaf gwahoddwyd disgyblion y Clwb Gwyddoniaeth i ymweld ag Ysbyty Prifysgol Cymru, y Waun lle cawsom ein tywys trwy waith nifer o wahanol adrannau gan roi uwch olwg i ni o’r math o waith sy’n cael ei wneud ynddynt.  Ymwelwyd â’r Adran Dermatoleg a’r Adran Haematoleg ac roedd llawer o bethau diddorol i ddysgu ynddynt.  Roedd yn ddiddorol iawn cael gweld pa fath o brofion a wneir er mwyn dod o hyd i’r achos am nifer o symptomau.  Cawsom y cyfle i drafod symptomau gyda chleifion er mwyn i ni geisio penderfynu ar ba salwch oedd ganddynt.  Roedd y broses yma yn ddiddorol dros ben a hefyd dangosodd i ni pa mor anodd yw hi i ddod i gasgliad a phenderfyniad ynglŷn â pha salwch sydd gan y claf.  Hefyd, cawsom yn gyfle i wisgo siwt arbennig sy’n amddiffyn rhag clefydau heintus er enghraifft, Ebola.  Disgwylid inni ddadwisgo’r siwt mewn ffordd arbennig er mwyn rheoli ‘r salwch rhag teithio.  Wnaeth pob un ohonom fwynhau'r prynhawn yn fawr iawn ac mae’r profiad wedi ein hannog ni gyd i ystyried yn ddifrifol dilyn gyrfa ym myd meddygaeth. 

Gan Elan Ogleby

Taith y Clwb Gwyddoniaeth i Ysbyty Prifysgol Cymru