Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn รดl i Newyddion

Llongyfarchiadau James Knott Blwyddyn 8

27
Nov

Llongyfarchiadau mawr i James Knott ( Bl 8) ar gael ei ddewis i fod yn aelod o Ballet Cymru Mid- Associates. Fe ddechreuodd ddawnsio ballet ar ol gael gwahoddiad gan ei chwaer fach i ddod i ddisgo y dosbarth ballet. Fe fwynhaodd ei hun yno a chytunodd i drio ei law ar ddawnsio ballet.

Erbyn hyn, y mae James wedi bod yn ymarfer ei grefft ers 7 mlynedd, ac yn mwynhau bob eiliad. Dywedodd, “Pan rwy’n dawnsio rwy’n teimlo’n rhydd. Dwi’n mwynhau clywed y gerddoriaeth ac mae fy nghorff yn gwybod, neu yn hytrach mae fy nghorff yn ‘teimlo’r’ gerddoriaeth ac felly’n gwybod be’ i wneud nesaf.” Fe ychwanegodd “Ond weithiau cyn perfformio, rwyf yn teimlo’n nerfus iawn, yn gyffrous iawn, yn ofnus y byddaf yn cwympo! Ond yn bennaf, rwy’n teimlo nad wyf am i’r gerddoriaeth orffen!”

Nid yw dawnsio o flaen miloedd yn rhywbeth dieithr i James. Nol yn 2010 roedd yn aelod o English Youth Ballet pan wnaeth berfformio ‘Coppelia’ o flaen miloedd, dywedodd “Roeddwn yn ofni gwneud camgymeriad o flaen pawb ond, diolch i’r drefn, aeth popeth yn dda iawn.”

Fe fydd perfformiad ballet nesaf James gyda Chwmni Ballet Cymru yn digwydd ym mis Gorffennaf, 2013 yn Y Theatr Newydd, Caerdydd. Pob lwc iddo.

Llongyfarchiadau James Knott Blwyddyn 8