Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Gala Nofio Cenedlaethol yr Urdd

26
Jan

Cystadlodd rhai disgyblion yng Ngala Nofio Cenedlaethol yr Urdd lle cawsant llwyddiant ysgubol.  Gweler isod canlyniadau:

Broga 100m i Fechgyn Blwyddyn 9 a 10 - Gwobr Arian

James Hobbs Bl 9              

Dull Cymysg 200m i fechgyn bl 7 a 8 - Gwobr Arian  -

Carwyn Salmon Bl 7          

Rasys cyfnewid rhydd a’r ras cyfnewid gymysg i fechgyn Bl 7 a 8 - 2 Gwobr Aur

Owen Leach, Dewi Hobbs, Carwyn Salmon ac Isaac Chadwick 

Ras Cyfnewid Gymysg i Ferched - Gwobr Efydd

Grace Postlethwaite, Lowri Horscroft-Preest, Bethan Horscroft-Preest ac Amy Freegard 

Gala Nofio Cenedlaethol yr Urdd