Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

TELYNORION

03
Dec

 Mae’r Nadolig yn gyfnod prysur iawn I delynorion yr Ysgol. Ar Ragfyr 5ed, bydd Branwen Roberts (Bl 9), Bethan Putterill (Bl 8), Carys Preddy (Bl 7) a Caitlin Sparkes (Bl 7) yn perfformio yn Eglwys Gadeiriol Llandaf yn yr Wyl Garolau a drefnir ar y cyd rhwng Gwasanaeth Cerdd Rh/C/T ac Ysgol y Gadeirlan.

 

Ar brynhawn Sadwrn, Rhagfyr 8fed, bydd tair telynores o’r Ysgol, sef Lowri Cooper (Bl 10), Bethan Putterll a Rebeca Preddy (Bl8) yn cymryd rhan yn Ensemble Telynau’r Sir ac yn perfformio ar lwyfan ‘Glanfa’ yng Nghanolfan y Mileniwm.

 

Ar fore Sul, Tachwedd 18fed, yng nghyntedd yr Amgueddfa, Caerdydd, bu Eleri Roberts (Bl10) yn canu’r Delyn I ddiddori’r gynulleidfa yn dilyn un o’r cyngherddau coffi.

TELYNORION