Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn รดl i Newyddion

Cystadleuaeth P๊l-droed Cwpan Ysgolion Rhondda a Pontypridd - Blwyddyn 11

15
Apr

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed Blwyddyn 11 sydd trwyddo i'r rownd derfynol ar ôl ennill y gêm gyn derfynol yn erbyn y Ddraenen Wen 4 - 1!

 

Pob lwc i'r tim ar gyfer y rown derfynol!

Cystadleuaeth P๊l-droed Cwpan Ysgolion Rhondda a Pontypridd - Blwyddyn 11