Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Thomas yn chwarae Tennant

04
Dec

Mae disgybl arall wedi cael ei ddewis i ymddangos ar y teledu mewn cyfres newydd i"w darlledu blwyddyn nesaf. Mae Thomas Kemp, aelod o flwyddyn saith yn serennu am y tro cyntaf mewn drama newydd o"r enw "Broadchurch" ar ITV, ymysg enwogion fel Arthur Darvill a David Tennant. Mae"r cysylltiad â Doctor Who yn parhau, gyda"r dramadydd teledu Chris Chibnall fel pennaeth y tîm ysgrifennu.

Cymeriad Thomas yw"r un cymeriad â David Tennant, sef Ditectif Arolygwr Alec Hardy ond fel bachgen ifanc. Roedd Thomas yn llawn cyffro i fod yn gweithio gyda David Tennant ac dwedodd, "Roedd fy nghaban drws nesaf i gaban David Tennant, ond gwelais i ddim ohono fe oherwydd roedd e mor brysur!" Cafodd Thomas hwyl a sbri wrth ffilmio ar draeth yn Dorset gyda"i dad cu, Alan Parry yna fel ei warchodwr. Nid oes ganddo ran fawr yn y rhaglen, gyda dim geiriau i gofio ond, "Roedd rhaid i mi eistedd ar ben carreg a syllu allan tua"r môr." Serch hynny, mae"r profiad bach yn siŵr o fod o fudd iddo fe yn y dyfodol. Mae"n nodi, "Does gen i ddim gwaith ar y gweill ar hyn o bryd, ond wedi Nadolig dwi wedi cael gwybod gan fy asiant bydd mwy o ofyn am actorion ifanc."


Cafodd Thomas y cyfle i fod yn rhan o brosiect mor ddiddorol o ganlyniad i"w gysylltiad ag Ysgol Ddrama Mark Jermin. "Rwy"n mynychu"r ysgol ddrama bob Dydd Sadwrn ac maent yn ymddwyn fel fy asiant hefyd." Mae"n rhaid ei fod yn dalentog iawn, oherwydd "Nid oedd rhaid i mi gael clyweliad ar gyfer y rhan, anfonodd Mark Jermin fy manylion a llun i"r cwmni cynhyrchu a dewision nhw fi i chwarae"r rôl."


Mae Thomas yn ychwanegu trwy esbonio bod y gyfres am bentref ble mae pawb yn dod o dan amheuaeth wedi llofruddiaeth bachgen ifanc. Trwy"r gyfres bydden ni"n gweld bywydau"r trigolion cyfrinachus yn y cyfryngau. Yn ogystal â hynny, bydden ni"n gweld cyfrinachau hanes Ditectif Arolygwr Alec Hardy, sy"n arwain at berfformiad Thomas yn yr ôl fflachiadau.
Edrychwn ymlaen at weld Thomas mewn cynyrchiadau yn y dyfodol, ond am nawr gallwn weld ei berfformiad cyntaf ar ITV yn ystod Gwanwyn 2013.

gan Ieuan Bennett - Blwyddyn 11
 

Thomas yn chwarae Tennant