Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Blwyddyn 12 dechrau da i gyrsiau Safon Uwch

18
Aug

Roedd bron hanner yr holl raddau sgoriwyd gan fyfyrwyr Uwch Gyfrannol o safon A-C. Ymysg ein cyflawnwyr uchel, mae Iwan Cavil, Gruffydd Lloyd, Robbie Mears, Jac Smith, Tom Swayne a Daniel Thomas yn haeddu sylw arbennig gan i bob un ohonynt gyrraedd o leiaf 2 radd A yn eu pynciau uwch gyfrannol neu gyfatebol.