Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn รดl i Newyddion

Llwyddiannau Pel-rwyd

15
Sep

Mae Gwenno Iolo Davies wedi cael ei dewis ar gyfer carfan pêl-rwyd dan 17 i Gymru.

Yn ogystal i hyn, mae Gwenno, Ela Jones Iles, Grace Postlethwaite a Shauna Wincop wedi cael eu dewis ar gyfer carfan pêl-rwyd dan 16  i Daf Elai. 

 

Llongyfarchiadau hefyd i Freya Williams, Nia Osborne a Mali Iolo Davies o flwyddyn 9 a Lara Watts ac Olivia Leyshon o flwyddyn 8 sydd wedi cael eu dewis i chwarae pêl-rwyd i garfan Taf Elai.