Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Evani Evans Blwyddyn 7

13
Oct

Cystadlodd Evani yn y Pencampwriaethau Ewropeaidd CIKA yn Nulyn ar 8 Hydref.  Mae Evani wedi treulio'r 9 mis diwethaf yn hyfforddi 3-4 gwaith yr wythnos, ac weithiau ar benwythnosau ar gyfer y digwyddiad hwn. Cystadlodd Evani yn y digwyddiad hwn gyda nifer o ddisgyblion eraill Garth Olwg a oedd mewn gwahanol gategorïau. Ar y diwrnod y gwnaeth Evani yn dda iawn ac ar ôl rownd gyn derfynol yn erbyn Megan Bowen enillodd ei hun y fedal efydd. Aeth Megan ymlaen i ennill aur, ac rydym i gyd yn hynod falch o gael dau enillydd medalau yn y Merched category- 10-12 Kata Unigol.  Mae eu holl waith caled yn sicr yn talu ar ei ganfed, ac mae'r ddau yn glod i'r clwb. 

Evani Evans Blwyddyn 7