Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn รดl i Newyddion

Cystadleuaeth Poster Bwrdd Iechyd Cwm Taf

20
Oct

Mae'r Adran Gelf wedi bod yn gweithio ar y cyd gyda Bwrdd Iechyd Cwm Taf i gynllunio posteri i osod o gwmpas yr ysbytai i atal pobl rhag ysmygu. Felly dechreuodd blwyddyn 7 ar y broses o gynllunio'r posteri trwy wneud ymchwil ar y we a trwy wrando ar y Bwrdd Iechyd mewn gwasanaeth. Yn ystod yr haf trefnwyd y Bwrdd Iechyd diwrnod i ddod at ei gilydd i farnu'r gwaith. Canmolwyd y disgyblion am eu syniadau gwreiddiol a'u negeseuon pwysig wrth greu'r posteri Atal Ysmygu. Dewiswyd 3 enillydd. Ar Ddydd Mawrth 18fed o Hydref daeth Mrs Debbie Owen a Mr Gareth Davies o Fwrdd Iechyd Cwm Taf i gynnal gwasanaeth i gyflwyno gwobrau i'r enillwyr. Yn gyntaf daeth Zoe Gable ac yn gydradd ail daeth Georgia Maisey a Carys Murphy. Nawr mae prosesau yn cael ei addasu i sicrhau hawlfraint ac mi fydden nhw’n cael eu trosglwyddo i'r Bwrdd Iechyd yn fuan. Edrychwn ymlaen at y lansiad swyddogol tua diwedd y flwyddyn hon neu yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

Cystadleuaeth Poster Bwrdd Iechyd Cwm Taf