Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn รดl i Newyddion

Blwyddyn 9 yn torri record yr ysgol!

20
Sep

 Blwyddyn 9 yn torri record yr ysgol!

Daeth Blwyddyn 9 i ddiwedd eu cyfnod allweddol ar ddiwedd tymor yr Haf mewn ffordd arbennig iawn – gydag 87% ohonynt yn cyrraedd y Dangosydd Pynciau Craidd – sef cyrraedd Lefel 5 neu uwch yn y Gymraeg/Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. Mae’r cynnydd hwn o 5% yn gosod Garth Olwg yn ail o ysgolion tebyg ein teulu – a dim ond 0.45% rhyngom â’r ysgol gyntaf!  Mae hwn hefyd yn 7% uwchben cyfartaledd ysgolion uwchradd RCT.