Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn รดl i Newyddion

Pel-rwyd - Pencampwyr Cystadleuaeth Ann Smart Sirol 2015

09
Mar

Llongyfarchiadau! Pencampwyr Pel-rwyd y Sir - Blynyddoedd 9/10.

Garth Olwg 11-10 v Rhydywaun

Garth Olwg 16-2 v Afon Taf

Garth Olwg 13-7 v Porthcawl

Garth Olwg 9-11 v Cwm Rhymni

Tim:   Luchia Moriarty, Georgia Jenkins, Ellie Jones, Ashleigh Jones,Emily Poole Eli Edwards, Gwenno Iolo Davies, Grace Postlethwaite, Ela Iles

Pel-rwyd - Pencampwyr Cystadleuaeth Ann Smart Sirol 2015