Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn รดl i Newyddion

Parc Rosslyn 2015 Rygbi

27
Mar

Blwyddyn 8

 

Wedi ennill 3 gem yn erbyn Ysgol Campion, Wallingdon ac Ysgol Gadeiriol Llandaf er mwyn ennill y grŵp, yna gollwyd y gêm yn yr ail rownd yn erbyn Ysgol Abingdon.

 

Blwyddyn 11

 

Wedi cystadlu’n dda yn ei grŵp gan ennill 2 gem yn erbyn Coleg Dulwich ac Ysgol Brynteg, ac yna’n colli 2 gem agos iawn yn erbyn St Edwards Oxford ac Ysgol Abingdon.

 

Profiad ardderchog i’r disgyblion sy’n haeddu clod am yr ymdrech a’u hymroddiad llwyr dros y tymor  er mwyn paratoi ar gyfer un o’r  cystadlaethau mwyaf ym Mhrydain. 

Parc Rosslyn 2015 Rygbi