Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn รดl i Newyddion

Canlyniadau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

11
May

Llongyfarchiadau mawr i Elis Widgery Blwyddyn 12 a ddaeth yn 1af yng nghystadleuaeth cyfansoddi cerddoriaeth Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

 

Llongyfarchiadau hefyd i Isabell Price Blwyddyn 9 hefyd ddaeth yn 1af am ddarn o waith serameg. 

Canlyniadau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd