Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Ymweliad Blwyddyn 4

20
May

Cafodd aelodau o flwyddyn 4 o ein hysgolion cynradd gwahoddiad i wario’r diwrnod cyfoethogi cwricwlwm yn yr adran gelf i gael hwyl wrth greu. Thema'r dydd oedd Origami, y traddodiad hen o Siapian. Yn ôl chwedl draddodiadol maen nhw’n dweud os ydych yn llwyddo i greu 1000 o grychyddion yn ystod eich amser fe gewch fyw bywyd hir a hapus. Felly dechreuodd y disgyblion y dasg o greu'r crychyddion! 

Ymweliad Blwyddyn 4