Twitter:

Lluniau diweddaraf

Newyddion

« Yn ôl i Newyddion

Llwyddiannau Dawnsio

01
Jun

Cystadlodd Mali Widgery, Harriet Hooper, Tirion Welsby a Jessica Davies yn gystadleuaeth ym mis Ebrill yn Blackpool a ddaeth yn Bencampwyr Prydeinig am ddawnsio Lladin fel tîm.  Daethant hefyd yn bencampwyr dwbl yn Wolverhampton ym mis Mai.  Mae'r pedair yn mynd am yr 'hatric' mewn pythefnos pan fyddant yn cystadlu ym mhencampwriaethau'r Deyrnas Unedig.  Mae’r disgyblion yn rhan o grŵp ddawnsio ‘Dance Crazy’ yn Llanilltud Faerdref.

Pob lwc iddyn nhw yn y gystadleuaeth nesaf! 

Llwyddiannau Dawnsio